Hotele w styczniu droższe o ponad 8 proc.

archiwum ibis

W styczniu średnia cena pokojonocy wyniosła 198,17 zł, o 8,16 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku.

W odniesieniu do stycznia 2016 r. największy wzrost średniej ceny odnotowano w przypadku obiektów o standardzie 1* (wzrost o 34,50 proc. do poziomu 141,69 zł). Wyraźny wzrost miał miejsce również w przypadku hoteli 2* (wzrost o 21,05 proc. do poziomu 168,08 zł) oraz obiektów 5* (wzrost o 19,11 proc. do poziomu 391,51 zł).

Wzrost średniej ceny pokojonocy odnotowano we wszystkich kategoriach obiektów. W najmniejszym stopniu wzrosła ona w obiektach o standardzie 3* (wzrost o 7,87 proc. do poziomu 192,07 zł).

W styczniu br. nieco mniejszym zainteresowaniem klientów Hotele.pl cieszyły się hotele 3*. Ich udział w łącznej liczbie rezerwacji w tym miesiącu wyniósł 48,66 proc. i był o 2 p.p. niższy niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Był to również największy spadek udziału spośród wszystkich kategorii obiektów w analizowanym okresie. Z kolei w największym stopniu w styczniu br. zwiększyły swój udział obiekty nieskategoryzowane (wzrost o 2,17 p.p. do poziomu 13,06 proc.).

W styczniu br. odnotowano większe zainteresowanie rezerwacją noclegów w Warszawie. W ujęciu rok do roku udział hoteli w Warszawie w ogólnej liczbie rezerwacji zwiększył się o 6,6 p.p. i wyniósł 38,1 proc.. Spośród najbardziej popularnych celów podróży wyraźne wzrosty zanotowano również w przypadku Krakowa (wzrost o 2,2 p.p. do poziomu 8,6 proc.) oraz Wrocławia (wzrost o 2,6 p.p. do poziomu 12,2 proc.). W porównaniu do stycznia 2016 r. Katowice były jedynym miastem spośród najchętniej wybieranych, które straciło udział w rynku rezerwacji – udział tego miasta spadł o 0,2 p.p. do poziomu 3,3 proc..

W analizowanym okresie rezerwacje były dokonywane średnio na 8,7 dnia przed planowanym początkiem pobytu w hotelu, co oznacza wydłużenie tego czasu o 1,2 dnia w stosunku do roku poprzedniego. Z największym wyprzedzeniem rezerwowano hotele 1* (23 dni wcześniej). Z najmniejszym wyprzedzeniem wybierano obiekty nieskategoryzowane (6 dni przed rozpoczęciem pobytu).