Hotele w czerwcu nieco tańsze

archiwum Gromady

W porównaniu do maja odnotowano spadek średniej ceny pokojonocy w polskich hotelach. Spadek wyniósł 2,15 proc., a średnia cena wyniosła 227,12 zł. Ceny w czerwcu były również niższe niż w roku poprzednim, spadek w wyniósł 1,34 proc.

Największy spadek cen w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zanotowano w hotelach o najniższym standardzie. W przypadku hoteli 2* spadek średniej ceny wyniósł 5,7%, natomiast hotele 1* były tańsze o 4,2 proc.

Wzrost średniej ceny pokojonocy zanotowano jedynie w przypadku hoteli 3* (wzrost o 0,9 proc., z 221,56 zł do 223,61 zł) oraz hoteli o najwyższym standardzie, 5*, które były w porównaniu do maja droższe o 1,3 proc. (z 477,74 zł do 484,03 zł).
W przypadku najpopularniejszych miast, w większości przypadków mieliśmy do czynienia ze znacznym spadkiem cen. Najbardziej w Katowicach, gdzie cena pokojonocy spadła o 11,2 proc., oraz w Krakowie, gdzie zanotowano spadek o 9,9 proc.. Spośród największych miast średnia cena wzrosła jedynie w Gdańsku (3,75 proc.) oraz w Poznaniu (1,77 proc.).

W czerwcu klienci Hotele.pl najchętniej rezerwowali pobyt w hotelach 3*. Udział hoteli o tym standardzie w ogólnej liczbie rezerwacji wyniósł 50,3 proc., i był wyższy w stosunku do maja o 1,1 pp. Również w stosunku do analogicznego okresu w roku 2014, udział hoteli 3* wzrósł o 0,49 pp. Najrzadziej były rezerwowane najdroższe hotele o standardzie 5*, których udział wyniósł w czerwcu 1,9 proc.

Zwraca uwagę duży spadek udziału w łącznej liczbie rezerwacji hoteli z Łodzi oraz Katowic. Udział tych miast spadł odpowiednio o 23,9 proc. i 23,1 proc.. Największy wzrost udziału w łącznej liczbie rezerwacji odnotował Poznań (wzrost o 10,4 proc.).