„Hotele dla Medyków” – 4 tysiące noclegów dla kadry medycznej

4 000 noclegów dla medyków

Jednym działań grupy PHH było powołanie fundacji „Hotele dla Medyków”, finansującej noclegi dla kadry medycznej walczącej na pierwszej linii frontu. Od założenia fundacji 12 hoteli niezależnych podpisało umowy na udostępnienie pokoi medykom i zrealizowano w nich blisko 4 tys. noclegów. Do tej pory zakontraktowano noclegi na kwotę 2,13 mln PLN.

Polski Holding Hotelowy na początku kwietnia założył fundację „Hotele dla Medyków”, której głównym celem było finansowanie noclegów dla kadry medycznej opiekującej się osobami zakażonymi koronawirusem. Ideą tego projektu było, aby kadra medyczna, mogła skorzystać bezpłatnie z noclegów w hotelach bez konieczności wracania do domu i narażania swoich rodzin na ryzyko zakażeń.

Gheorghe Marian Cristescu, prezes grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hoteloweg, powiedział: “ Dla nas nie było czasu na dywagacje i rozmyślanie tylko na działanie. Poprzez stworzenie fundacji chcieliśmy pokazać solidarność z naszymi kolegami z branży, czego najlepszym dowodem jest liczba podpisanych umów oraz zrealizowanych noclegów. Od samego początku powołania fundacji byliśmy gotowi na pokrycie kosztów tych pokoi i dzięki temu, oprócz pomocy kadrze medycznej, dało to również konkretne wsparcie dla hoteli prywatnych.”.

Na konto fundacji pierwszy milion złotych wpłacił Polski Holding Hotelowy. Finalnie fundacja dysponowała kwotą 3,25 mln zł, którą udało się zgromadzić dzięki wsparciu Polskiego Holdingu Nieruchomości, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Prezes Crustescu dodał: „Stworzenie fundacji w czasie pandemii nie było łatwym zadaniem, ale dzięki natychmiastowemu wsparciu ze strony Polskiego Holdingu Nieruchomości, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych udało nam się zebrać kwotę 3,25 mln zł, za co jestem ogromnie wdzięczny. To pokazuje, że w takich chwilach potrafimy się zjednoczyć i wspólnie zmierzyć się z kryzysem.”

Ponadto, grupa PHH wspólnie z NFZ, ministerstwem aktywów państwowych i ministerstwem zdrowia brała udział w opracowaniu wzorów umów pomiędzy szpitalami i hotelami, jak również
w ustaleniu ofert cenowych dla prywatnych hoteli. Był to gest w kierunku tych hoteli, które zdecydowały się na pomoc w tym trudnym czasie, aby o wiele łatwiej mogły przejść zastój gospodarczy i tym samym pokryć swoje koszty operacyjne. Ważną rolę odgrywała również Polska Organizacja Turystyczna, która pomagała w kontaktach z obiektami turystycznymi do działań na rzecz fundacji.

Wystartowała fundacja „Hotele dla Medyków”