Hotelarze i POT razem dla rozwoju turystyki

archiwum POT

4 października Polska Organizacja Turystyczna podpisała porozumienie z największą organizacją hotelarską w kraju Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP oraz dr Wojciech Fedyk, prezes POT oficjalnie podpisali dokument, który zawiera wytyczne do realizacji wspólnych celów.

Porozumienie to wstęp do wspólnych, długofalowych działań mających przyczynić się do podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych, a w konsekwencji zwiększenia ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego. Partnerzy chcą wspólnie realizować projekty, które mają doskonalić ofertę turystyczną oraz integrować przedsiębiorców i inne podmioty z branży turystycznej.

Prezes Wojciech Fedyk podkreślił: “Współpraca z przedsiębiorcami jest nieodzowna, aby działania mające wzmocnić polską turystykę były efektywne. Jest wiele obszarów, które możemy wspólnie zagospodarować. Począwszy od prowadzonego razem lobbingu na rzecz regulacji w gospodarce turystycznej, poprzez partnerstwo w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty turystyczne aż do budowania wspólnych pakietów rynkowych.”

Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP dodał: “Zawarte porozumienie jest niezwykle ważne dla hotelarzy, a aktywna współpraca z POT przyczyni się do skutecznej promocji naszych hoteli w Polsce i na świecie. W imieniu hotelarzy dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyła nas Polska Organizacja Turystyczna.”

W ramach porozumienia IGHP i POT zobowiązały się do współpracy w zakresie m.in. współorganizacji wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów z zagranicy. Rokrocznie przyjeżdża do Polski na zaproszenie POT prawie 700 zagranicznych dziennikarzy.
Izba będzie współpracować z POT przy budowaniu „Obserwatorium Turystyki” poprzez współtworzenie treści oraz udostępnianie danych i wskaźników dotyczących funkcjonowania hoteli. Dzięki współpracy z POT członkowie IGHP zostaną umieszczeni w bazie danych Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.
Ponadto strony będą wymieniać się wiedzą o rynkach, trendach i wzajemnych działaniach z zakresu komunikacji, a także doświadczeń dotyczących wykorzystania unijnych programów operacyjnych przeznaczonych dla branży turystycznej. Jednym z kluczowych ustaleń porozumienia jest także opracowanie mechanizmów współtworzenia oferty pakietowej z touroperatorami i usługodawcami zawierającej hotel, który jest członkiem IGHP.