Hotelarze chcą być silni i zwarci

AG

Tworzymy koalicję ludzi, którzy chcą działać na rzecz hotelarstwa, którzy widzą zagrożenia dla branży hotelarskiej, chcą coś zmienić, powiedział Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP), podczas spotkania hotelarzy Mazowsza w hotelu Sound Garden Hotel Airport w Warszawie.

Spotkanie warszawskie było kolejnym z organizowanych przez IGHP w całej Polsce. Mają one charakter otwarty i za cel mają informację o IGHP, ale przede wszystkim rozmowy o problemach i współpracy branży turystycznej. W Warszawie wzięło udział 51 osób, z tego nieco jedna trzecia to członkowie IGHP.

Ireneusz Węgłowski powiedział m.in.: “Obecnie mamy złoty okres dla hotelarstwa, goście dopisują, koniunktura gospodarcza też jest dobra. Coraz większa rolę odgrywa i odgrywać będzie samorząd gospodarczy. IGHP nie jest jedyną izba hotelarską w Polsce, jest Gremium w Krakowie, do niedawna istniała Polska Izba Hotelarzy. Niedawno ta ostatni podjęła uchwałę o rozwiązaniu Izby. Prowadziliśmy rozmowy o zasileniu IGHP chętnymi członkami z tej Izby. To nie będzie wrogie przejęcie, chodzi o to, byśmy byli na tyle silni, żeby władze na każdym szczeblu rozmawiały z nami, jak z silnym partnerem. Tylko bowiem silny samorząd jest w stanie uzyskać korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców z sektora hotelarskiego.
Obecnie w Polsce jest 2 800 hoteli skategoryzowanych, to jest ponad 125 tysięcy pokojów. Średnio przypada 50 pokojów na obiekt. Hotele zatrudniają 80 tysięcy osób bezpośrednio a pośrednio przyczyniają się do zatrudnienia 300 tysięcy osób.
W IGHP zrzeszamy 230 hoteli, ponad 30 tysięcy pokojów. Naszym celem jest skupienie ponad 50 proc. Pokojów wszystkich hoteli w Polsce.
Co nas wyróżnia? Siła argumentów i doświadczenia naszych członków, skuteczne integrowanie branży, profesjonalna współpraca.
Co jest istotą działania samorządu w Polsce?
Wpływ na:
zmiany przepisów podatkowych
regulację dotyczącą standardów
opłaty z tytułu praw autorskich i pokrewnych
prowizje od płatności bezgotówkowych
regulację przepisów prawa (np. prawa budowlanego)
program kształcenia dla przyszłych pracowników hoteli
równe traktowanie hoteli na rynku noclegowym
promocję polskiej i lokalnej turystyki.”

Jeśli chodzi o zmniejszanie kosztów działalności związanych z emisją programów telewizyjnych, to hotelarze nie mają wpływu tylko na wysokość abonamentu. Jeśli chodzi o wysokość opłat za reemisję programów TVP, IGHP wynegocjowało dla swoich członków obniżkę opłaty do 50 proc. we wszystkich pakietach.W najważniejszej sprawie – opłat za prawa autorskie – IGHP doprowadziło do zablokowania wejścia w życie tabel opłat z niekorzystnym dla hotelarzy kalkulatorem i skierowało do sądu wniosku o ich unieważnienie.

Prezes Węgłowski podkreślił: “Biegły zapoznał się materiałami dostarczonymi mu przez IGHP (raporty badawcze o preferencjach gości hotelowych dotyczących programów telewizyjnych oraz wpływu opłat telewizyjnych na sytuacje ekonomiczna branży hotelarskiej). Obecnie trwa sporządzanie opinii. Jestem na 99 proc. pewny, że sprawę wygramy a to oznacza oszczędności w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych dla każdego hotelarza, nie tylko członka naszej Izby.”

Kolejnym działaniem, na którym skupia się IGHP jest problem kategoryzacji hoteli.

Ireneusz Węgłowski powiedział: “W Polsce wciąż obowiązuje kategoryzacja oparta na ustawie z 1997 roku. Tymczasem w 15 krajach już stosowany jest system HotelStars Union (HSU). Kryteria HSU kładą nacisk na jakość usług bardziej niż na parametry techniczne obiektów i z punktu widzenia hotelarza, zwłaszcza nie należącego do sieci ma istotne znaczenie.
Mamy świadomość, że temat nie jest łatwy. Konieczna bowiem jest zmiana prawa. Liczyć się trzeba także z silnym oporem ze strony urzędników urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych do tej pory za kategoryzację, których zmiana sposobu kategoryzacji pozbawić może stołków. Jednak chcemy przygotować środowisko hotelarskie do zmian, do rozmowy o nich a potem lobbować za zmianami.”

Prezes podkreślił również udział IGHP w Hotrec (Konfederacji Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w Europie). Jest to według niego “najważniejszy głos branży hotelarskiej w Unii Europejskiej.” Hotrec zajmuje się, m.in. lobbingiem, promocją i obroną interesów branży hotelarskiej wobec instytucji UE. Wzmacnia także współpracę między narodowymi stowarzyszeniami hotelarskimi. IGHP wstąpiłą do Hotrec 1 stycznia 2015 roku, obecnie w Hotrec działają 42 stowarzyszenia z 28 krajów.

Ireneusz Węgłowski podkreślił: “Obecność nasza w Hotrec daje nam możliwość wpływania na przepisy prawa unijnego.”

Na koniec prezes zachęcił obecnych, którzy nie są jeszcze członkami IGHP: “Jeśli nie przekonały państwa powyższe zalety z członkostwa to przypomnę, że składka członkowska wynosi tylko 10 zł rocznie za pokój. To 83 grosze za pokój miesięcznie.”

Podczas spotkania wystąpili również: Joanna Kabza, dyrektor regionalny EVER GRUPA Sp. z o.o (opowiadała o zasadach zatrudnienia obcokrajowców), Marek Pióro, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, Global Information Security Sp. z o.o. (o ochronie danych osobowych), Jan Błoński, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (o wspólnych działaniach promocyjnych na Mazowszu), Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (o kategoryzacji hoteli).

Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP ocenił: “Cieszę się z frekwencji, większość gości stanowili ludzi spoza IGHP. Podczas spotkania cztery osoby wypełniły deklaracje członkostwa IGHP, dwie kolejne przysłały deklaracje mailem.”