Grupa Emirates – przychody w I półroczu gorsze o 74 proc.

Pierwsza od 30 lat strata Emirates
Samolot w barwach Emirates/fot. archiwum Emirates

Grupa Emirates ogłosiła dzisiaj wyniki za pierwsze półrocze roku finansowego 2020-2021. Przychody grupy w pierwszych sześciu miesiącach 2020-21 wyniosły 3,7 mld USD (13,7 mld AED), to 74 proc. mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku, kiedy wyniosły 14,5 mld USD (53,3 mld AED).

Ten drastyczny spadek dochodów był spowodowany pandemią COVID-19, która wpłynęła na wstrzymanie globalnych podróży pasażerskich na wiele tygodni, gdy kraje zamknęły swoje granice i nałożyły ograniczenia w podróżowaniu. By powstrzymać pandemię Emirates i hub dnata w Dubaju zawiesiły również regularne loty pasażerskie na 8 tygodni w kwietniu i maju.
Grupa odnotowuje półroczną stratę netto w wysokości 3,8 mld USD (14,1 mld AED).

Sytuacja gotówkowa Grupy Emirates na dzień 30 września 2020 r. to 5,6 mld USD (20,7 mld AED), w porównaniu do 7 mld USD (25,6 mld AED) na dzień 31 marca 2020 roku.

Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarządu Grupy Emiratem, powiedział: „Rozpoczęliśmy nasz bieżący rok finansowy od globalnej blokady, kiedy ruch pasażerski został dosłownie zatrzymany. W tej bezprecedensowej sytuacji w branży lotniczej i turystycznej Grupa Emirates odnotowała półroczną stratę po raz pierwszy od ponad 30 lat.
Gdy ruch pasażerski został wstrzymany, linie Emirates i dnata były w stanie szybko zmienić kierunek działań i odpowiedzieć na zapotrzebowanie na ruch cargo. Pomogło nam to odzyskać nasze przychody od zera do 26 proc. w stosunku do naszej pozycji w tym samym okresie ubiegłego roku.

Odporność Grupy Emirates w obliczu obecnych przeciwności jest świadectwem siły naszego modelu biznesowego oraz naszych wieloletnich inwestycji w umiejętności, technologię i infrastrukturę, które teraz sprawdzają się pod względem kosztów i efektywności operacyjnej. Emirates i dnata zbudowały również silne marki i elastyczne możliwości cyfrowe, które nadal dobrze nam służą i umożliwiły nam sprawne reagowanie na przyspieszone zmiany klientów i działań biznesowych online w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Chcielibyśmy podziękować naszym klientom za ich nieustające wsparcie i wyrazić uznanie dla połączonych wysiłków interesariuszy, które umożliwiły Dubajowi wznowienie działalności lotniczej i innej działalności gospodarczej tak szybko i bezpiecznie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, ale spodziewamy się gwałtownego ożywienia popytu na podróże po udostępnieniu szczepionki COVID-19. Zanim to się stanie Emirates i dnata rozmieszczają zasoby tak, aby służyć swoim klientom i zaspokajać popyt.

Udało nam się wykorzystać nasze własne silne rezerwy gotówkowe, a poprzez naszego akcjonariusza i szerszą społeczność finansową nadal zapewniamy dostęp do wystarczających środków pieniężnych, aby utrzymać naszą działalność i przeprowadzić nas przez ten trudny okres. W pierwszej połowie 2020-21 roku nasz akcjonariusz wniósł do Emirates 2 miliardy dolarów w formie inwestycji kapitałowej, która wesprze nas w perspektywie trwałej naprawy.”

Liczba pracowników Emirates Group w porównaniu z dniem 31 marca 2020 r. została znacznie zmniejszona o 24 proc. w stosunku do ogólnej liczby 81 334 na dzień 30 września 2020 r.

Linie lotnicze Emirates

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020-21 linie Emirates wycofały 3 starsze samoloty ze swojej floty w ramach wieloletniej strategii poprawy ogólnej wydajności, zminimalizowania emisji spalin i zapewnienia klientom wysokiej jakości obsługi.

Zgodnie z zaleceniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 25 marca linie Emirates tymczasowo zawiesiły loty pasażerskie i ściśle współpracowały z rządami i ambasadami w celu świadczenia usług repatriacyjnych do ponownego otwarcia Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju (DXB) dla pasażerów tranzytowych, a później dla regularnych lotów pasażerskich. Linie lotnicze współpracowały również z autorytetami z dziedziny zdrowia w celu wdrożenia kompleksowych środków bezpieczeństwa i higieny na pokładzie i na ziemi, aby chronić swoich klientów, pracowników i społeczności, którym służą.

Przewoźnik udowodnił najwyższą jakość obsługi pasażerskiej, przyspieszył zwroty, oferując elastyczność w zakresie zmiany rezerwacji, stworzył centrum informacji o podróżach w trakcie pandemii COVID-19 na swojej stronie internetowej, aby oferować najnowsze aktualizacje stale zmieniających się wymagań dotyczących podróży oraz uruchomił, jako pierwsza w branży, możliwość zwrotu kosztów związanych z zachorowaniem na COVID-19 dla wszystkich pasażerów.

Linie Emirates od 21 maja stopniowo wznawiają regularne przewozy pasażerskie. Do 30 września przewoźnik obsługiwał przewozy pasażerskie i cargo do 104 miast.

Zdolność przewozowa w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku spadła o 67 proc. do 9,8 mld oferowanych tonokilometrów (ang. Available Tonne Kilometres, ATKM) z powodu znacznie ograniczonego programu lotów w ciągu ostatnich miesięcy, w tym zawieszenia lotów pasażerskich na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Dubaju na okres 8 tygodni. Zdolność przewozowa mierzona wg liczby dostępnych miejsc przypadających na kilometr (ang. Available Seat Kilometres, ASKM) zmniejszyła się o 91 proc., podczas, gdy przepływ pasażerski mierzony wg przychodu z pasażerokilometra (ang. Revenue Passenger Kilometres, RPKM) spadł o 96%, a średni współczynnik wypełnienia miejsc pasażerskich (ang. Passenger Seat Factor) spadł do 38,6 proc. w porównaniu z ubiegłoroczną liczbą sprzed pandemii, czyli 81,1 proc..

Linie Emirates przewiozły 1,5 mln pasażerów w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2020 r., czyli o 95 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wielkość ładunku podniesionego do poziomu 0,8 mln ton spadła o 35 proc., podczas gdy wydajność wzrosła ponad dwukrotnie, o 106 proc. Odzwierciedla to niezwykłą sytuację na rynku przewozów lotniczych cargo podczas globalnego kryzysu związanego z COVID-19, kiedy drastycznie ograniczone loty pasażerskie doprowadziły do ograniczonej dostępnej przepustowości, podczas gdy zapotrzebowanie na transport lotniczy znacznie wzrosło.

W pierwszej połowie roku finansowego 2020-21 strata Emirates wyniosła 3,4 mld USD (12,6 mld AED), w porównaniu do ubiegłorocznego zysku w wysokości 235 mln USD (862 mln AED). Przychody Emirates, w tym pozostałe dochody operacyjne w wysokości 3,2 mld USD (11,7 mld AED) spadły o 75 proc. w porównaniu z 12,9 mld USD (47,3 mld AED) odnotowanymi w tym samym okresie ubiegłego roku. Wynik ten to efekt poważnych ograniczeń lotów i podróży po całym świecie związanych z pandemią COVID-19.

Koszty operacyjne Emirates spadły o 52 proc. w porównaniu z ogólnym spadkiem zdolności przewozowej o 67 proc.. Koszty paliwa były o 83 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Było to spowodowane spadkiem cen ropy (o 49 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku), a także o 76 proc. niższym uzupełnieniem paliwa w wyniku znacznie ograniczonych operacji lotniczych w okresie sześciu miesięcy do końca września. Paliwo, które zawsze było największym składnikiem kosztów linii lotniczej w poprzednich cyklach sprawozdawczych stanowiło tylko 11 proc. kosztów operacyjnych w porównaniu z 32 proc. w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku.

Emirates – zintegrowana ścieżka biometryczna na lotnisku w Dubaju