Grupa Arche: dobry rok finansowy, zapowiedź kolejnych inwestycji i pomoc dla potrzebujących

fot. Arche

Notowane na Catalyst Arche S.A., deweloper mieszkaniowo-hotelowy oraz właściciel hoteli, w 2023 roku zanotował przychody netto ze sprzedaży w kwocie 710 157 701 zł, czyli o 29 proc. więcej niż rok wcześniej – z czego 319 894 890 zł stanowiły wpływy z usług świadczonych przez hotele, a 148 169 958 zł ze sprzedaży lokali, natomiast 193 266 463 zł to zmiana stanu produktów, zaś 48 826 388 zł pozostałe przychody. W 2023 Grupa Arche wypracowała zysk ze sprzedaży na poziomie 85 411 043 zł.

Władysław Grochowski, prezes Arche S.A., podkreśla udane inwestycje i rozwój fundacji w 2023 roku, zwracając uwagę na wzrost liczby noclegów w hotelach oraz zainteresowanie apartamentami hotelowymi.

„To był znakomity rok dla Arche i fundacji mojej żony Leny Grochowskiej. W naszych hotelach zrealizowaliśmy prawie dwa miliony noclegów, a ponad 10 proc. naszych gości to rodziny z dziećmi. Wzrosła też liczba podróżujących ze zwierzętami – w 2023 było ich blisko 6 tys. Dodam, że prócz psów odnotowaliśmy duży przyrost wizyt gości z królikami i świnkami morskimi.

W górę idzie sprzedaż naszych lokali – w 2023 roku podpisaliśmy 630 umów przedwstępnych na zakup mieszkań i pokoi hotelowych o łącznej wartości 308 318 049 zł netto. W samym inwestycyjnym Systemie Arche podpisaliśmy umowy przedwstępne na zakup 381 lokali. W autorskim Systemie Arche nie ma pułapek, ale jasne i rzetelne zasady współpracy. Minimalna roczna stopa zwrotu z inwestycji to 5 proc., ale hotele osiągają rocznie średnio około 10 proc. Zaufało nam już wielkie grono inwestorów, którzy kupili łącznie ponad 2 tys. 200 pokoi, a tylko w 2023 wypłaciliśmy im łącznie zyski netto w kwocie 45 831 437 zł” – mówi Władysław Grochowski, prezes Arche Grupy SA.

„Mogę zdradzić, że w 2023 największa impreza, która miała miejsce w warszawskim hotelu Arche Krakowska wygenerowała przychód w wysokości 1,2 mln zł netto. Wkrótce możliwość organizacji ogromnych wydarzeń będzie miało kilka kolejnych naszych obiektów na terenie całego kraju. To dzięki dostępnym terenom, które już posiadamy, możemy reinwestować nasze zyski w rozbudowę i budowę nowych obiektów konferencyjnych. Już tego lata uruchomimy lub uzupełnimy kilka dużych miejsc eventowo-konferencyjno-targowych z unikatową infrastrukturą takich jak 3,5 tys. mkw. Hangar w Mielnie czy kolejna sala konferencyjna ponad 1 tys. m.kw.  w Folwarku Łochów” – zdradza Władysław Grochowski.

Wysokie tempo rozwoju

Jak informuje niedawny raport CBRE – największej na świecie firmy świadczącej usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych, w 2024 europejski sektor hotelarstwa i turystyki ma nadal utrzymać wysokie tempo rozwoju. Jest to spowodowane wzrostem liczby podróży wypoczynkowych – w tym z krajów azjatyckich oraz ożywieniem w zakresie wyjazdów korporacyjnych i grupowych. Jednak główną siłą napędową popytu na usługi hotelarskie będą w dalszym ciągu podróże krajowe na krótkich dystansach.

„Z optymizmem patrzymy przyszłość i mamy dalsze ambitne plany rozwoju. Chcielibyśmy wrócić do tempa sprzed pandemii i otwierać minimum pięć nowych hoteli rocznie. Nasze inwestycje opieramy na projektowaniu społecznym, to coś, co nazywam “rewitalizacją psychologiczną” dla całej lokalnej społeczności i przyszłych gości oraz inwestorów. Zależy nam na pełnej otwartości, integracji z udziałem osób wykluczonych – niepełnosprawnych, bezdomnych i uchodźców wojennych. W naszych planach uruchomienia na 2024 znajdują się: Królewska Papiernia w Konstancinie-Jeziorna, Młyn Szancera w Tarnowie, Garnizon w Białymstoku, Klasztor we Wrocławiu oraz obiekty HoReCa w Ożarowie Mazowieckim i Krakowie. Zobaczymy, co z tego się uda, bo choć mamy przygotowane finansowanie, projekty, wykonawstwo czy pracowników, to jedyna rzecz, która hamuje te plany to biurokracja” – wyjaśnia Władysław Grochowski.

„Od lat staramy się, aby państwo nie było wrogiem dla rozwoju biznesu, ratowania zabytków oraz kreowania nowych miejsc pracy i wpływów podatkowych, ale praktycznie w tym obszarze nic się na lepsze nie zmieniło. Szkoda, bo urzędnicy i złe prawo nie powinni zwalczać przedsiębiorców, a tym samym hamować rozwój naszego kraju. Ten opresyjny system powoduje, że czujemy się jak przestępcy, a nie gospodarze i na pewno wymaga rewolucyjnych zmian. Przecież tracimy na tym wszyscy” – dodaje.

10. urodziny fundacji

10. urodziny fundacji pod koniec 2023 po raz pierwszy w historii prestiżowa nagroda ONZ im. Nansena trafiła do Polski. W trakcie uroczystej gali w Genewie w grudniu 2023 wysoki komisarz ds. uchodźców UNHCR Filippo Grandi wskazał, że “Władysław i Lena Grochowscy zostali nagrodzeni za wysiłek włożony w wykorzystanie wszelkich dostępnych środków w swojej Fundacji, a także hotelach prowadzonych przez Grupę Arche, aby pomóc uchodźcom w znalezieniu schronienia i zatrudnienia, inspirując innych do działania”. Laureaci nagrody Władysław i Lena Grochowscy jako honorowi ambasadorowie ONZ ds. uchodźców w Polsce zainicjowali w 2024 szereg działań i wydarzeń pod hasłem “Każdy człowiek ma prawo do godnego życia”.

„Sektor prywatny, który znakomicie przyczynił się do postępu, wzrostu dobrobytu miliardów ludzi, równocześnie przyczynił się do zmian klimatu, narastających nierówności społecznych, wojen, coraz liczniejszej grupy ludzi wykluczonych – uchodźców, bezdomnych, głodnych, pozbawionych opieki medycznej. To wstyd dla elit, że bogacą się kosztem ludzi najbiedniejszych, ich cierpieniem, wojnami. Świat jest na zakręcie, nadchodzi czas na spłacanie długów. Solidarność ze wszystkimi ludźmi umęczonymi. Rolą sektora prywatnego jest pomoc w przywróceniu na rynek pracy wszystkich ludzi, którzy z niego wypadli, a którzy zechcą ją przyjąć. Niech odzyskają swoją godność i sprawczość, niech poczują się wolni, że od nich też coś zależy. Aktywne włączenie się sektora prywatnego w rozwiązywanie problemów społecznych współczesnego świata w ramach ESG i zrównoważonego rozwoju jest konieczne. Wierzymy, że wiele firm do takich działań się włączy, wierzymy, że razem możemy więcej” – mówi Władysław Grochowski.

„Obecnie Fundacja Leny Grochowskiej i Grupa Arche podejmuje systemowe budowanie mieszkań dla osób zagrożonych wykluczeniem i w kryzysie bezdomności, z niepełnosprawnościami, uchodźców, osób opuszczających więzienie. Oni wszyscy dostaną szansę na podjęcie pracy, na nowe życie, na odzyskanie poczucia godności i sprawczości. Reprezentując Fundację Leny Grochowskiej i firmę Arche S.A. potwierdzam deklarację przygotowania miejsc pracy i zatrudnienie 1 tys. uchodźców –wykonując w tym celu inwestycję o wartości 100 mln dol. oraz wybudowanie 500 mieszkań dla uchodźców o wartości 25 mln dol. Łącznie suma zainwestowanych funduszy wyniesie 125 mln dol., a inwestycje będą wykonane do końca 2027” – podsumowuje honorowy ambasador ONZ ds. Uchodźców w Polsce oraz prezes Grupy Arche Władysław Grochowski.