Gremium ekspertów – ustalono ramy tematyczne

MM

Grono naukowców, które utworzy radę naukową przyszłorocznej edycji Gremium Ekspertów Turystyki określiło zakres tematyczny konferencji. Odbędzie się ona pod koniec marca w Gdańsku i poprzedzi konferencję „Nowe trendy w turystyce”.

Gremium Ekspertów Turystyki to naukowa konferencja, która odbywać się będzie w 2019 roku po raz dziewiąty.

W skład rady naukowej wchodzić będą m.in.: prof. dr hab. Wiesław Alejziak, prof. dr hab. Krzysztof Borodako, prof. dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. dr hab. Katarzyna Czernek, prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, prof. dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. dr hab. Jacek Kaczmarek, doc dr Mariola Łuczak, prof. dr hab. Barbara Marciszewska i prof. dr hab. Piotr Zmyślony. Cześć z nich spotkała się w budynku Katedry Turystyki SGH w Warszawie, by ustalić zakres tematyczny przyszłorocznej edycji.

Tematy referatów i warsztatów, które zgłaszać będą mogli naukowcy zajmujący się turystyką dotyczyć będą: współpracy (kooperacji) na poziomie regionalnym /lokalnym, w tym współpracy międzysektorowej i dobrych praktyk; umocowania prawnego turystyki; gospodarki obiegu zamkniętego; negatywnych zjawisk w turystyce; marketingu turystycznego w regionie; struktury kompetencji w systemie zarządzania promocją turystyczną, finansowania systemu promocji badań turystyce.

Pod koniec października ma formalnie ukonstytuować się rada naukowa gremium. Mają też zostać ustalone konkretne zasady zgłaszania swoich wystąpień.