Grecos – nowa gwarancja ubezpieczeniowa na 75 mln złotych

archiwum Grecosa

Nowa gwarancja ubezpieczeniowa Grecosa wynosząca 75 mln złotych zabezpieczy umowy na udział w wyjazdach zawarte od 17 września 2018 roku. Nowa suma to kolejne podniesienie gwarancji dla klientów specjalisty od wielkich greckich wakacji.

Gwarancję ubezpieczeniowa dla Grecosa wystawiło, podobnie jak w zeszłym roku, TU Europa.

Gwarancja obejmuje wszystkie umowy na udział w wycieczce zawarte od 17 września 2018 roku. Umowy zawierane do 16 września bieżącego roku objęte są ochroną na podstawie poprzedniej gwarancji.

Janusz Śmigielski, wiceprezes Grecos Holiday, powiedział: „Podnieśliśmy sumę gwarancyjną, ponieważ chcemy by nasi klienci czuli się bezpiecznie. Jesteśmy dla naszych klientów gwarantem udanych wakacji, ale chcemy jednocześnie by turyści byli zabezpieczeni w każdej sytuacji. Wymaga tego też oczywiście ustawa, stąd wypełniamy wszelkie zapisy prawa, a szczególnie chętnie te, które dotyczą interesu klientów.”

Przedmiotem gwarancji jest przede wszystkim pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wbrew obowiązkowi nie zapewnia kontynuacji bądź powrotu.

Gwarancja dotyczy również zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych impreza nie została zrealizowana oraz zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z powodu leżącego po stronie organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego zakup powiązanych usług turystycznych.

Minimalną kwotę gwarancji określa ustawa o usługach turystycznych.

W obszarze ubezpieczeń Grecos kontynuuje współpracę z TU Europa, które nadal będzie również ubezpieczycielem pakietów turystycznych (w tym bagażu czy kosztów leczenia) oferowanych przez specjalizującego się w Grecji touroperatora.