Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych z osobowością prawną

archiwum POT

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, działające do tej pory, jako nieformalne stowarzyszenie, zostało zarejestrowane w krs jako Związek Stowarzyszeń, tym samym uzyskując osobowość prawną. Dorota Lachowska, prezes Związku Stowarzyszeń FROT, powiedziała: “Oznacza to dla nas większe możliwości działania, w tym prowadzenie działalności gospodarczej czy pozyskiwanie środków unijnych na działalność. Ponadto będąc odrębnym formalnym już podmiotem mogącym podejmować czynności prawne nasz głos w debatach publicznych staje się pełnoprawny a my ważnym i liczącym partnerem.”
Dorota Lachowska liczy, że w najbliższym czasie większość regionalnych organizacji turystycznych podejmie uchwałę o przystąpieniu do Związku. W najbliższy piątek, 5 sierpnia, odbędzie się zebranie zarządu, na którym zostaną zatwierdzone złożone już wnioski o przyjęcie kolejnych członków.

Związek Stowarzyszeń FROT został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 21 lipca br. W skład zarząu weszli:
Dorota Lachowska (Dyrektor Biura Zarządu Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) – Prezes
Ewa Przydrożny (Dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej) – Wiceprezes
Michał Podbielski (Prezes Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) – Skarbnik