FlixBus nawiązał współpracę z Fundacją „Polska bez Barier”

archiwum Flix Busa

FlixBus nawiązał współpracę z Fundacją „Polska bez Barier”, mając na celu poprawę jakości obsługi osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowo, korekcie uległy regulacje dotyczące przewozu osób na elektrycznych wózkach inwalidzkich – zgodnie z nowymi zapisami przewóz pasażera na wózku elektrycznym w kabinie pasażerskiej jest dozwolony, jeśli wózek spełnia normy bezpieczeństwa, a autobus jest przystosowany do przewozu osób na wózkach. W Polsce dotyczy to ok. 2/3 floty FlixBusa.

Konrad Bąbliński, dyrektor ds. operacji w FlixBus Polska, powiedział: „W ramach współpracy z Fundacją pracownicy FlixBusa przejdą szkolenia składające się z części teoretycznej oraz praktycznej z zakresu obsługi pasażerów z niepełnosprawnością. Dodatkowo, kierowcy naszych partnerów autobusowych otrzymają nowe wytyczne i materiały szkoleniowe tak, aby podróż pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej przebiegała bezpiecznie i bezproblemowo. Naszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim pasażerom komfortowych warunków podróży oraz nieustanne doskonalenie jakości przewozów.”

Celem szkolenia jest także uwrażliwienie pracowników na tematykę niepełnosprawności oraz wykształcenie prawidłowych postaw i zachowań w trakcie pracy i obsługi osób z niepełnosprawnością.

Działalność Fundacji „Polska bez Barier” skupia się na wdrażaniu zmian, które ułatwią życie osobom niepełnosprawnym. Dotyczy to między innymi dostępu do budynków, infrastruktury miejskiej, a także dostępu do środków transportu, w tym autobusów dalekobieżnych.

Wózki elektryczne na pokładzie FlixBusa
Dodatkowym działaniem FlixBusa, mającym na celu usprawnienie obsługi pasażerów, jest uściślenie zapisów dotyczących przewozu pasażerów na wózkach inwalidzkich z elektrycznym napędem. Zgodnie z nowymi zapisami przewóz pasażera na wózku elektrycznym w kabinie pasażerskiej jest od teraz dozwolony, jeśli wózek spełnia normy DIN EN 12183 lub 12184, a autobus jest przystosowany do przewozu osób na wózkach. Co więcej, wózki muszą być wyposażone w punkty mocowania służące do ich zabezpieczenia za pomocą tzw. węzłów mocujących, zgodnie z normą DIN 75078-2.

Konrad Bąbliński dodał: „Procedura rezerwacji biletów dla osób niepełnosprawnych nie ulega zmianie. W celu sprawdzenia możliwości przewozu pasażer jest proszony o podanie dokładnej konstrukcji wózka inwalidzkiego lub innego urządzenia ułatwiającego poruszanie się przed rezerwacją najpóźniej 7 dni (w przypadku przewozu w przedziale pasażerskim) lub 36 godzin (w przypadku przewozu w bagażniku) przed rozpoczęciem podróży, wypełniając formularz na stronie www.flixbus.pl.”

Niedozwolony pozostaje przewóz wózka elektrycznego w luku bagażowym