Finnair liderem ekologicznym

archiwum Finnair

Finnair został uznany za lidera regionu nordyckiego pod względem jakości danych dotyczących wpływu na zmiany klimatyczne, udostępnianych inwestorom i innym podmiotom światowego rynku za pośrednictwem CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) – międzynarodowej organizacji non-profit wspierającej zrównoważony rozwój rynków.

Finnair został tym samym wpisany na listę Nordic Disclosure Leadership Index (CDLI) złożoną z podmiotów, które znalazły się wśród 10 proc. najwyżej notowanych organizacji w regionie. Fińskie linie lotnicze, w ramach programu CDP, mającego na celu zbieranie informacji dotyczących zmian klimatycznych, uzyskały wynik 99 punktów na 100 możliwych za udostępnienie wysokiej jakości danych na temat emisji CO2 i zużycia energii. Przekazane informacje zostały poddane niezależnej ocenie zgodnej z metodą przyznawania punktów przyjętą przez CDP.

Pekka Vauramo, dyrektor Finnaira, powiedział: “Wyróżnienie od organizacji CDP to nagroda za poniesiony wysiłek oraz umiejętność generowania i udostępniania rzetelnych danych dotyczących zmian klimatycznych. Lotnictwo to przemysł energochłonny i jako linia lotnicza powinniśmy być świadomi wpływu, jaki wywieramy na proces zmian klimatycznych, by móc podejmować przemyślane kroki w kierunku rozwoju zrównoważonego lotnictwa.”

Finnair jest również zaangażowany w realizację wspólnego celu całego przemysłu lotniczego, jakim jest zatrzymanie emisji CO2 netto na poziomie, który zostanie osiągnięty w 2020 roku. Cel ten ma być zrealizowany, między innymi, poprzez promowanie ekologicznego rozwoju i ciągłe zmniejszanie bilansu emisji związków węgla. Przemysł lotniczy stara się także stworzyć globalny mechanizm zagospodarowywania tych emisji CO2, które nie mogą zostać szybko zredukowane. Działania te, by były skuteczne, muszą być przeprowadzane na poziomie globalnym i koordynowane przez Światową Organizację Lotnictwa (ICAO).

Paul Dickinson, dyrektor zarządzający i współzałożyciel CDP stwierdza: “Świat oczekuje na efekty negocjacji na szczycie klimatycznym w Paryżu i przygotowuje się do dalszego zmniejszania emisji w przyszłości. Rzetelne informacje o tym, jak przedsiębiorstwa reagują na proces zmian, będą miały coraz większą wartość. Gratulujemy więc firmom, które znalazły się na liście Climate Disclosure Leadership Index organizacji CDP.”

Na zlecenie 822 inwestorów, posiadających aktywa o łącznej wartości przekraczającej 86 bilionów euro, tysiące firm corocznie przekazują organizacji CDP dane dotyczące swojego oddziaływania na klimat. Wysoki wynik w rankingu świadczy o tym, że udostępnione informacje są w najwyższym stopniu rzetelne i przejrzyste. Dzięki tego rodzaju danym, inwestorom łatwiej jest ocenić realną kondycję firmy i jej możliwość reakcji na zmieniające się potrzeby rynku oraz na nowe regulacje dotyczące emisji substancji szkodliwych.