Europejczycy zadowoleni ze swoich kolei, Polacy – nie

archiwum alstom

Według sondażu Eurobarometru 58 proc. Europejczyków jest zadowolonych z usług kolejowych w kraju.

Stosunkowo niewielu Europejczyków podróżuje pociągiem. Co ciekawe, w niektórych krajach niepokojąco wysoka jest liczba użytkowników, którzy uważają, kupowanie biletu na pociąg jest zbyt skomplikowane. Aż około 19 proc. Europejczyków deklaruje, że nie korzysta a transportu kolejowego ze względu na problem z kupnem biletu.
Z kolei osoby niepełnosprawne skarżą się na nieprzystosowanie peronów i wagonów kolejowych do obsługi właśnie tej grupy podróżnych a także na brak dostatecznej informacji i ewentualnych udogodnieniach dla niepełnosprawnych.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. transportu w Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Tylko jedna czwarta podróżnych w Unii Europejskiej regularnie korzysta z połączeń kolejowych. To za mało. Musimy sprawić, ze podróż pociągiem będzie atrakcyjniejsza i konkurencyjna dla innych środków transportu. Badania rynku pomogą odpowiedzieć na pytanie: gdzie nasze działania są najpotrzebniejsze. Na przykład, nie do przyjęcia jest to, że w niektórych krajach kupienie biletu jest zbyt skomplikowane. Decydując się na jazdę pociągiem powinniśmy mieć świadomość, ze jest to tak samo szybkie i łatwe jak wyjazd samochodem z garażu.”

Badania Eurobarometru przeprowadzono na reprezentacyjnej grupie 26 tysięcy pasażerów kolei na terenie Unii Europejskiej. Pytano ich o zadowolenie z usług kolei krajowych, również kolejek dojazdowych, ocenę dworców kolejowych oraz dostępność pociągów i stacji dla osób niepełnosprawnych. Podobne badania przeprowadzono w roku 2011
Wyniki badania potwierdzają, że należy jeszcze wiele zrobić, by transport kolejowy był bardziej przyjazny dla podróżnych. W styczniu 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła 4 punktowy pakiet kolejowy zawierający daleko idące wnioski, co należy zrobić, by krajowe połączenia stały się konkurencją dla innych środków transportu.
Bilety i informacje
Poziom zadowolenia z łatwości zakupu biletów kolejowych nie zmieniła się od poprzedniego badania i wynosi 78 proc. Najbardziej w tej dziedzinie poprawiła się sytuacja w Austrii (14 punktów procentowych) i Grecji (10). Martwi jednak wzrost niezadowolenia z dostępności zakupu biletów we Włoszech, Danii i Słowenii (we wszystkich tych krajach spadek o więcej niż 10 punktów procentowych).
Za niewystarczająco zadowalającą badani uważają informację kolejową, zwłaszcza, gdy dochodzi do opóźnień pociągów – mniej niż 50 proc, jest usatysfakcjonowanych informacją kolejową. Najwyższe wskaźniki zadowolenia w tej dziedzinie odnotowano w Wielkiej Brytanii (70 proc.), Finlandii (68 proc.) i Irlandii (62 proc.). Największe niezadowolenie z informacji kolejowej badania wykazały we Francji (47 proc.) i Niemczech (42 proc.)
Poczwórny pakiet kolejowy zawiera propozycje, które umożliwią zintegrowanie systemu informacji kolejowej oraz systemu sprzedaży biletów.

Punktualność i niezawodność – PKP w ogonie
Z punktualności i niezawodności kolei najbardziej zadowoleni są pasażerowie pociągów w Irlandii, Łotwie, Austrii i Wielkiej Brytanii (powyżej 73 proc. zadowolonych). Niezadowolenie jest najwyższe we Włoszech (44 proc), Niemczech (42 proc.), Polsce (40 proc.) i Francji (39 proc.).
Warto podkreślić, że dla Europejczyków ważnym czynnikiem przy ocenie danych linii kolejowych jest częstotliwość kursowania pociągów. Obecnie 59 proc. badanych jest zadowolona z częstotliwością pociągów, z tym, że najmniej zadowoleni są pasażerowie we Włoszech i krajach Europy środkowej i południowo-wschodniej. Pakiet zawiera propozycje unowocześnienia infrastruktury kolejowej i zmiany sposobów zarządzania, co ma poprawić niezawodność kolei. Unia Europejska przeznaczy 26 miliardów euro wsparcie projektów wzmacniających transport kolejowy, tworzenie połączeń transgranicznych, likwidację wąskich gardeł w transporcie kolejowym, rozbudowę systemów internetowych.

Niepełnosprawni na kolei
Tylko 37 proc. Europejczyków ocenia, że pociągi i dworce posiadają udogodnienia dla podróżnych niepełnosprawnych. Najlepiej ta sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii (61 proc. zadowolonych), Irlandii (56 proc.) i Francji (52 proc.). Poniżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o zadowolenie z udogodnień dla niepełnosprawnych na kolei, znajdują się Niemcy, Szwecja, Włochy i kraje wschodniej Europy.
Pytania o udogodnienia dla niepełnosprawnych zadawane są w kontekście starzenia się społeczeństwa europejskiego i ewentualnych perspektyw podróżowania pociągami osób starszych i niepełnosprawnych. Aż 34 proc. badanych, jako główny powód niekorzystania z pociągów, wymienia właśnie niedostosowanie ich i dworców dla tej grupy ludzi.

Podsumowanie
– tylko 35 proc. Europejczyków korzysta z pociągów intercity kilka razy w roku lub więcej, mimo, że aż 83 proc mieszka w odległości najwyżej 30 minut od dworca kolejowego;
– 32 proc. Europejczyków nigdy nie podróżuje pociągami intercity;
– 53 proc. Europejczyków nie korzysta z podmiejskich kolejek, mimo, że 31 proc. mieszka w odległości najwyżej 10 minut od dworca kolejowego;
– tylko 14 proc korzysta z pociągów podmiejskich kilka razy tygodniu.;
– nadal dominującym środkiem transportu w Europie jest samochód, średnio w 2010 roku Europejczyk podróżował rocznie 9500 kilometrów, zauważyć można tendencję malejącą – w roku 2004 było to 9600 km.