Enter Air rozszerzył zakres współpracy z TUI Poland

archiwum Enter Air

Enter Air i TUI Poland podpisały aneks do umowy na sezon Lato 2019 – Zima 2019/2020. Szacunkowa wartość aneksowanej umowy wynosi 129,9 mln USD (ok. 491,8 mln zł).

Umowa dotyczy sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato 2019 – Zima 2019/2020 i została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2020 r.

Na jej podstawie Enter Air zapewni touroperatorowi świadczenie usług lotniczego przewozu osób i bagażu.

Łączna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków.

Andrzej Kobielski, członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Air, powiedział: ”Na zakończenie bardzo udanego roku, podpisujemy umowę z jednym z naszych najważniejszych partnerów. Ramy współpracy na najbliższy sezon określiliśmy już dawno, a teraz zdecydowaliśmy się na ich doprecyzowanie w ramach świadczonych usług. Rok 2019 to kolejne sezony, podczas których Enter Air planuje wzrost swojego potencjału przewozowego.”