Enter Air przedstawia wyniki minionego sezonu letniego

fot. Enter Air

Enter Air, największa polska prywatna linia lotnicza miała w I-III kw. 2021 r. 844,6 mln zł przychodów, tj. o ponad dwa razy więcej od obrotów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku.

Wzrost ten spowodowany był wypracowaniem przez przewoźnika dobrych wyników w sezonie letnim w którym wykorzystywana była cała posiadana flota 26 samolotów, w tym dwa dodatkowe Boeingi 737-800, które dołączyły do floty w lipcu oraz obie maszyny 737 MAX 8, jedne z najbardziej ekologicznych obecnie samolotów na świecie, które wróciły do wykonywania operacji lotniczych we flocie Enter Air w marcu tego roku.

– Gdyby nie otaczające nas informacje na temat pandemii mogłoby się wydawać, że działamy w całkowicie normalnych warunkach. Dzięki naszemu unikatowemu modelowi biznesowemu, dynamika wyników finansowych jest prawie taka sama jak przed pandemią. Strata z I półrocza 2021 roku została z nawiązką odrobiona w III kwartale. Oczywiście jak zwykle wpływ na wynik publikowany w PLN mają wirtualne różnice kursowe wynikające z tego, że zobowiązania leasingowe muszą być wyceniane po kursie z dnia bilansowego, natomiast samoloty, będące przedmiotem tego finansowania, nie są wyceniane po tym kursie. Zniekształcenie wyników przez kursy walutowe zwiększa się za każdym razem, kiedy powiększamy flotę. Dla nas najważniejsze jest jednak, że Enter Air realnie zarabia i spłaca zadłużenie zaciągnięte w PFR. Realizujemy swoje kontrakty terminowo i udowadniamy, że jesteśmy jedną z najbardziej stabilnych linii lotniczych na europejskim niebie – mówi Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air.

Wyniki finansowe Grupy Enter Air w I-III kw. 2021 r.:

I-III kw. 2021 r. I-III kw. 2020 r. zmiana r/r
Przychody (mln zł) 844,6 417,0 +102,5%
Zysk / strata operacyjna (mln zł) 70,4 (76,6)
Marża operacyjna 8,3% (18,4%) +26,7pp
EBITDA (mln zł)* 177,0 35,5 +398,0%
Marża EBITDA 21,0% 8,5% +12,4pp
Zysk / strata netto (mln zł) (21,1) (98,7)
Marża netto (2,5%) (23,7%) +21,2pp
Wyniki z pominięciem różnic kursowych
EBITDA (mln zł)* 231,8 43,5 +433,2%
Marża EBITDA 27,4% 10,4% +17,0pp
Zysk / strata netto (mln zł) 33,6 (90,8)
Marża netto 4,0% (21,8%) +25,8pp

*EBITDA = zysk przed opodatkowaniem + koszty odsetek + koszty amortyzacji, wszystkie wartości są podane zgodnie z MSR.

Spółka odnotowała 177 mln zł EBITDA, 70,4 zysku operacyjnego i 21,1 straty netto. Negatywny wpływ na wynik I-III kw. 2021 roku oprócz trzeciej fali Covid-19 w okresie marzec-kwiecień miało również osłabienie złotego do głównych walut co spowodowało, że negatywne różnice kursowe, wyniosły minus 54,8 mln zł. Zobowiązania leasingowe muszą być wyceniane po kursie z dnia bilansowego, natomiast samoloty, będące przedmiotem tego finansowania, nie są wyceniane po tym kursie. Powstaje więc wirtualna różnica, która powiększa się wraz ze wzrostem liczby samolotów. Od czasu zmian w Międzynarodowych Standarach Rachunkowości, różnice kursowe zaburzają wyniki spółek raportujących w standardach MSR.

W samym III kw. 2021 wyniki Enter Air były zgodne z założeniami spółki i pozwoliły znacząco odrobić straty poniesione przez przewoźnika w I półroczu 2021 roku Spółka miała 536,9 mln zł przychodów (+184% r/r) i 75,6 zysku netto (+120% r/r).

– W sezonie letnim lataliśmy do większości wakacyjnych destynacji w których samoloty z logo Enter Air pojawiały się także przed pandemią. Na wielu lotniskach nawet zwiększyliśmy naszą obecność, dzięki pozyskaniu dodatkowych slotów. Umowy, które podpisaliśmy z touroperatorami zakładają też intensywny program w sezonie zimowym. Wprowadzenie dodatkowych testów przed podróżą nie było do tej pory przeszkodą dla turystów, więc mamy nadzieję, że nadal tak będzie – dodaje Grzegorz Polaniecki.

Na koniec III kw. 2021 roku Grupa Enter Air miała 363 mln zł środków pieniężnych. W lutym Enter Air otrzymał wsparcie w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm w formie pożyczki płynnościowej w kwocie 287 mln zł. Uzyskane środki służą poprawie bieżącej płynności Spółki, spłata pożyczki następuje zgodnie z harmonogramem. 30 września 2021 roku Enter Air podpisał z PFR umowę pożyczki preferencyjnej w kwocie 78,1 mln zł, która jest elementem programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm.