Enter Air przedłużył współpracę z TUI Poland o kolejne dwa lata

archiwum Enter Air

Enter Air i TUI Poland zawarły dwuletnią umowę o współpracy, obowiązującą od sezonu Lato 2020 do sezonu Zima 2021/2022. Szacunkowa wartość umowy w pierwszym roku, wynosi 147,9 mln USD (ok. 569,3 mln zł). Aktualnie obowiązująca umowa na sezon Zima 2019/2020 została aneksowana do kwoty 31,4 mln USD (ok. 120,8 mln zł).

Andrzej Kobielski, członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Air, powiedział: “TUI Polska jest naszym partnerem nieprzerwanie od 10 lat. Zaczynaliśmy współpracę od 8 tras z Warszawy i Poznania, a dziś oferujemy polskim turystom ponad 120 połączeń tygodniowo na kilkudziesięciu trasach wakacyjnych z całej Polski. Nasza współpraca stanowi olbrzymi wkład obu firm w rozwój polskiego rynku turystycznego. Podstawą wspólnego rozwoju jest stabilność obu podmiotów, oraz konstruktywna współpraca przy dążeniu do zapewnienia jak najwyższej jakości usług. Cieszymy się, że nadal razem współpracujemy i rozwijamy się. Dziś podpisaliśmy nową dwuletnią umowę, która w skali jednego roku jest większa o około 6 % od poprzedniej, ale także podpisaliśmy aneks do obowiązującej umowy, która zwiększa nasz wspólny program w zimie 2019/2020 o kolejne 41 % w stosunku do poprzednio zakontraktowanej części programu w zimie.”

Zawarta umowa dotyczy sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą i została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2022 r.

Wartość umowy w pierwszym roku dotyczącym sezonu Lato 2020 i Zima 2020/2021 wynosi 147,9 mln USD (ok. 569,3 mln zł).

Dokładny wolumen i wartość umowy w drugim roku dotyczącym sezonu turystycznego Lato 2021 i Zima 2021/2022 zostaną określone w przyszłości, ale jej wartość nie będzie niższa niż 147,9 mln USD. Strony zawarły także aneks do aktualnie obowiązującej umowy na sezon Zima 2019/2020, w wyniku którego wartość umowy w zakresie programu bazowego wzrosła do 31,4 mln USD (ok. 120,8 mln zł).

Na podstawie podpisanej umowy Enter Air zapewni touroperatorowi świadczenie usług lotniczego przewozu osób i bagażu. Łączna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia i jej ostateczna wartość może różnić się od podanych wyżej szacunków. Rozliczenia z tytułu podpisanej umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych.