Enter Air planuje publiczną emisję akcji

archiwum Enter Air

Linia lotnicza Enter Air planuje publiczną emisję do 2,3 mln akcji. Środki z tej emisji mają być przeznaczone na wkład własny do sfinansowania dwóch nowych Boeingów 737 – 8 MAX, które pojawią się we flocie w IV kw. 2018 roku.

Zarząd Enter Air zwołał na 18 kwietnia 2018 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie publicznej emisji akcji. Środki z emisji zostaną przeznaczone na wkład własny do sfinansowania zakontraktowanych Boeingów 737 – 8 MAX.

Grzegorz Polaniecki, członek zarządu i dyrektor generalny Enter Air, powiedział: „Planujemy publiczną emisję akcji, której celem jest pozyskanie środków na wkład własny do finansowania dłużnego dwóch Boeingów 737-8 MAX, które odbierzemy od producenta pod koniec roku. Dodatkowy wkład własny pozwoli nam znacząco obniżyć koszt finansowania nowych samolotów, co pozytywnie wpłynie na wyniki Enter Air w kolejnych latach. Z planowanej emisji chcielibyśmy pozyskać ok. 60 mln zł.”

Zgodnie z projektami uchwał emisja nowych akcji ma zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy jednakże projekt uchwały emisyjnej przewiduje preferencyjny przydział dla dotychczasowych akcjonariuszy, który ma im umożliwić utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie na zasadach analogicznych do prawa poboru, jeśli zdecydują się na uczestnictwo w ofercie. Szczegóły oferty zostaną zawarte w prospekcie emisyjnym opublikowanym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku wyemitowania wszystkich 2,3 mln akcji będą one stanowiły ok. 11,6 proc. w podwyższonym kapitale spółki.

Pod koniec 2015 r. Enter Air przeprowadził IPO o wartości prawie 100 mln zł. Pozyskane środki przeznaczono na przedpłaty na Boeingi 737-8 MAX, które w tym roku dołączą do floty. W momencie przyjęcia samolotów do użytkowania środki z dokonanych przedpłat wrócą do Spółki, przy czym zostaną one od razu wykorzystane na przedpłaty na kolejne samoloty. Łącznie spółka zamówiła sześć samolotów tego typu. Po odbiorze tegorocznych dwóch egzemplarzy kolejne dostawy są przewidziane w 2020 r.

W trakcie ponad dwuletniej historii obecności na GPW kurs akcji Enter Air wzrósł o niemal 100%. Spółka regularnie dzieli się zyskiem ze swoim akcjonariuszami. Do inwestorów trafiły dywidendy o łącznej wartości 13,2 mln zł, czyli 0,75 zł na akcję.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. dzięki dobrze zaplanowanemu programowi handlowemu oraz istotnym wzrostom liczby wykonanych operacji Enter Air zwiększył przychody o blisko 19%, do 774,3 mln zł z 651,4 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. Zysk netto wyniósł 47,5 mln zł i był wyższy o 7,2% wobec 44,3 mln zł w 2016 r.