Enter Air: 1,12 mld złotych przychodów w 2021 roku

fot. archiwum Enter Air

Linia lotnicza Enter Air, miała w 2021 roku 1 120,3 mln zł przychodów, o 138,1 proc. więcej od 470,5 mln zł osiągniętych w 2020 r. Poziom osiągniętych przychodów był trzecim najlepszym wynikiem w historii Grupy po rekordowym 2019 roku (1 614,7 mln zł) i 2018 roku (1 296,1 mln zł).

Liczba wykonanych operacji lotniczych w porównaniu z poprzednim okresem wzrosła dwukrotnie. Wzrost ten spowodowany był odbudową rynku turystycznego i powrotem do latania po najcięższym roku w historii lotnictwa.
W sezonie letnim spółka wykorzystywała flotę 26 samolotów (24 samoloty Boeing 737-800 oraz 2 maszyny 737 MAX 8). Na początku 2022 r. po 11 latach we flocie sprzedany został samolot Boeing 737 SP-ENZ, co oznacza, że w nadchodzącym zamierza wykorzystywać 25 własnych samolotów oraz w razie zwiększonego popytu dodatkowe maszyny na zasadzie wet-lease.

Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air, powiedział: „Po raz trzeci w historii przekroczyliśmy 1 miliard przychodów, a zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty w 2021 roku pokazuje, że Grupa odbudowuje swój potencjał po kryzysie spowodowanym przez pandemię koronawirusa. Pomimo obowiązujących przez cały miniony rok licznych restrykcji i ograniczeń w podróżowaniu oraz kolejnych fal Covid-19, które w niektórych miesiącach 2021 roku istotnie ograniczyły zarówno możliwości jak i chęć do wyjazdów, nasze wyniki potwierdzają, że dobrze sobie poradziliśmy i konsekwentnie umacniamy pozycję Enter Air na rynku.

W kwietniu świętowaliśmy kolejną rocznicę powstania Enter Air. Jesteśmy obecni na polskim i europejskim niebie od 12 lat przewożąc w tym czasie miliony pasażerów, działając często w warunkach, w których kluczem do sukcesu było szybkie dostosowanie. Szczególnie w ostatnich dwóch latach do przetrwania wymagany był duży wysiłek całego zespołu. Wielokrotnie udowadnialiśmy, że nasz model biznesowy daje nam elastyczność, dzięki której w porównaniu do reszty rynku lotniczego względnie dobrze jesteśmy w stanie funkcjonować także w niespokojnych czasach. Cieszy nas, że zagraniczni klienci zachowują się w obliczu kryzysu tak jak przewidywaliśmy, to znaczy poszukują tańszej i pewniejszej usługi. A taką właśnie zapewnia Enter Air. W czasie pandemii lataliśmy dwa razy więcej niż ktokolwiek w Europie i dzięki temu znacząco wzrosła rozpoznawalność naszej polskiej marki. Jesteśmy z tego bardzo dumni.”

Spółka odnotowała 98,1 mln zł EBITDA w 2021 r., co oznacza wzrost o 717 proc. z 12 mln zł w 2020 r., 14,7 mln zł straty operacyjnej wobec 149,9 mln zł straty rok wcześniej i 117,1 mln zł straty netto w porównaniu do 154,1 mln zł straty netto w 2020 r. Poniesiona strata netto w 2021 r. wynika z ujemnych różnic kursowych, które w analizowanym okresie wyniosły minus 66,2 mln zł oraz negatywnego wpływu Covid-19, szczególnie w okresie marzec-kwiecień i listopad-grudzień 2021 r.

W samym IV kw. 2021 r., który zgodnie ze specyfiką rynku turystycznego charakteryzuje się niską sezonowością, a który spółka wykorzystuje do wykonania wymaganych przeglądów, przygotowujących flotę do pracy w sezonie letnim, przewoźnik miał 275,7 mln zł przychodów (+415% r/r) i 96 mln straty netto w porównaniu z 55,4 mln zł straty w IV kw. 2020 r.

Grzegorz Polaniecki dodał: „Pomimo tego, że czas wyzwań się nie skończył, a rynek jest zaskakiwany coraz bardziej tragicznymi wydarzeniami, nasza grupa umiejętnie broni się i rozwija. Kryzys jednych często bywa szansą na rozwój dla drugich. Mamy nadzieję, że po restrukturyzacji jaką przeszliśmy w 2021 roku, nasza Grupa umocni się jeszcze bardziej na tle konkurentów.”

Na koniec 2021 r. Grupa Enter Air miała 268,7 mln zł środków pieniężnych. W lutym ubiegłego roku Enter Air otrzymał 287 mln zł w formie pożyczki płynnościowej w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Uzyskane środki służą poprawie bieżącej płynności Spółki, a spłata pożyczki następuje zgodnie z harmonogramem. Ponadto, we wrześniu 2021 r. Enter Air podpisał z PFR umowę pożyczki preferencyjnej w kwocie 78,1 mln zł, będącej elementem programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, która umożliwia proces konwersji części pozyskanej pożyczki na oferowane przez PFR finansowanie preferencyjne, podlegające częściowemu umorzeniu.

W kwietniu 2021 r. Grupa dokonała wykupu dwóch samolotów B737 MAX 8 od leasingodawcy i jednocześnie zrealizowała transakcje leasingu zwrotnego. Transakcje te pozwoliły wygenerować dodatkowe środki pieniężne. Aktualnie Grupa jest w posiadaniu środków pieniężnych o łącznej wartości 190 mln PLN zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz niewykorzystanych linii kredytowych w kwocie 41 mln PLN