Emirates – zysk w wysokości 670 mln dolarów

archiwum Emirates

Grupa Emirates poinformowała, że 29. rok z rzędu odnotowała zysk i stabilny rozwój firmy, mimo trudnego roku dla lotnictwa oraz sektora turystycznego.

W opublikowanym dziś raporcie rocznym, Grupa Emirates ogłosiła zysk w wysokości 2,5 mld AED (670 milionów USD) za rok finansowy kończący się 31 marca 2017 r., czyli o 70 proc. niższy w stosunku do zeszłorocznego zysku rekordowego. Przychody Grupy wyniosły 94,7 mld AED (25,8 mld USD), co stanowi wzrost o 2 proc. w stosunku do zeszłorocznych wyników, a saldo środków pieniężnych Grupy zmniejszyło się o 19 proc. do 19,1 mld AED (5,2 mld USD), głównie w wyniku spłaty dwóch obligacji z terminem zapadalności i wysokich inwestycji w flotę i zasoby związane z samolotami.
Zgodnie z obecnym stanem koniunktury i wspieraniem przyszłych planów inwestycyjnych Grupy, za rok fiskalny 2016-17 nie będzie wypłacana dywidenda na rzecz Investment Corporation of Dubai (ICD).
W latach 2016-17 Grupa zainwestowała łącznie 13,7 mld AED (3,7 mld USD) w nowe maszyny i urządzenia, przejęcia innych firm, nowoczesne udogodnienia, najnowsze technologie i inicjatywy na rzecz pracowników.