Emirates wciąż na fali.

archiuwm Emirates

Przychody Grupy Emirates w pierwszych sześciu miesiącach roku podatkowego 2014-2015 wyniosły 12,9 mld USD, o 12 proc. więcej niż w tym samym okresie w zeszłym roku, kiedy wyniosły 11,5 mld USD.

Zysk netto Grupy wzrósł do poziomu 607 mln USD, co stanowi wzrost o 1 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Stan środków finansowych Grupy na dzień 30 września 2014 roku wynosił 4,4 mld USD (5,2 mld USD w dniu 31 marca 2014 roku).

Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarządu Grupy Emirates, powiedział: „Jako największy przewoźnik na Międzynarodowym Lotnisku w Dubaju ponieśliśmy również największe straty w wyniku trwających 80 dni prac nad modernizacją pasa startowego. Byliśmy jednak na to przygotowani i opracowaliśmy staranne plany w celu ograniczenia do minimum strat operacyjnych i handlowych poniesionych zarówno przez Emirates, jak i dnata (dubajska firma obsługi naziemnej lotów). O powodzeniu tych planów świadczy nasz ogólny wzrost w pierwszym półroczu, pomimo przeszkód. To właśnie te zagrożenia zewnętrzne, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani bezpośrednio kontrolować – globalna stagnacja gospodarcza, wybuch epidemii Eboli, wahania kursów walut czy konflikty na tle religijnym – mogą zaprzepaścić nasze wysiłki i plany. Problemy te nagromadzają się, rzutując negatywnie na lotnictwo komercyjne i podróże, a przy tym nie widać możliwości szybkiego ich rozwiązania. Dlatego rozwijając się musimy przede wszystkim zachować elastyczność. Umiejętność szybkiego dostosowywania się i reagowania zadecyduje o naszych przyszłych osiągnięciach. Nadal będziemy się bacznie przyglądać wspomnianym kwestiom, koncentrując się jednocześnie na naszych celach długoterminowych i inwestując w infrastrukturę linii Emirates i dnata.”

W ostatnim półroczu powiększył się zespół Grupy Emirates, a całkowita liczba pracowników wzrosła o 5 proc. do 79 tys. osób w porównaniu z 31 marca 2014 roku.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy obecnego roku podatkowego linie Emirates pozyskały 13 szerokokadłubowych samolotów – sześć Airbusów A380 i siedem Boeingów 777. Do końca roku obrotowego (31 marca 2015 r.) flotę zasili kolejnych 11 maszyn. Ponadto linie Emirates rozszerzyły globalną sieć połączeń uruchamiając loty do czterech nowych miast – Abudży, Chicago, Oslo i Brukseli.
W dniu 30 września linie obsługiwały loty do 146 miast w 83 krajach, w porównaniu z 137 miastami w 77 krajach w roku ubiegłym.
W pierwszej połowie roku podatkowego 2014-15 zysk netto linii wyniósł 514 mln USD, o 8 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym.
Paliwo wciąż stanowi znaczną część kosztów ponoszonych przez linie – 38 proc. kosztów operacyjnych, w porównaniu z 39 proc. w pierwszym półroczu poprzedniego roku.
Zdolność przewozowa mierzona wg liczby dostępnych miejsc przypadających na kilometr (ang. Available Seat Kilometres, ASKM) wzrosła o 6,5 proc., natomiast przepływ pasażerów mierzony wg przychodu z pasażerokilometra (ang. Revenue Passenger Kilometres, RPKM) zwiększył się o 9,8 proc.
Do 81,5 proc. wzrósł również średni współczynnik wypełnienia miejsc (ang. Passenger Seat Factor), w porównaniu z zeszłorocznym poziomem 79,2 proc..
W dniach od 1 kwietnia do 30 września 2014 r. linie Emirates przewiozły 23,3 mln pasażerów, o 8,4 proc. więcej w porównaniu z identycznym okresem w zeszłym roku.
Przychód linii Emirates, w tym inne przychody operacyjne, w wysokości 12 mld USD zwiększył się o 11 proc. w porównaniu z odnotowanym w zeszłym roku przychodem na poziomie 10,8 mld USD.

Przychód dnata, w tym inne przychody operacyjne, wyniósł 1,2 mld USD (1 mld USD w zeszłym roku). Całkowity zysk dnata spadł o 26 proc. do 92 mln USD. Przyczyniło się do tego wiele czynników, m.in. modernizacja pasa startowego na lotnisku Dubai International Airport, w trakcie której dnata obsługiwała mniejszą liczbę samolotów, jak również koszty związane z przygotowaniem i uruchomieniem obsługi naziemnej na lotnisku Dubai World Central.
Obsługa lotniskowa w dalszym ciągu generowała największą część przychodu dnata – 388 mln USD, co stanowi wzrost o 3 proc. w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Liczba samolotów obsłużonych przez dnata spadła o 1 proc. do 140 582.
Znacząco, bo o 15 proc., wzrósł udział obsługi cateringu pokładowego w całkowitych przychodach dnata – do 280 mln USD. W pierwszej połowie roku podatkowego firma dostarczyła 24,7 mln posiłków, o 10 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.
Usługi turystyczne przyniosły dnata 238 mln USD, o 161 proc. więcej niż w tym samym okresie rok temu.