Emirates Group ogłasza rekordowe wyniki za rok finansowy 2023/2024

fot. Emirates

Grupa Emirates opublikowała sprawozdanie roczne za rok finansowy 202/2024, ustanawiając tym samym nowy rekordowy poziom zysków, przychodów i salda środków pieniężnych. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2024 roku Grupa Emirates odnotowała rekordowy zysk w wysokości 18,7 mld dirhamów Zjednoczonych Emiratów Arabskich (5,1 mld dolarów), co stanowi wzrost o 71 proc. w porównaniu z zyskiem w wysokości 10,9 mld dirhamów (3 mld dolarów) w roku poprzednim.

Przychody Grupy wyniosły 137,3 mld dirhamów Zjednoczonych Emiratów Arabskich (37,4 mld dolarów), co stanowi wzrost o 15 proc. w porównaniu z wynikami z ubiegłego roku. Saldo środków pieniężnych Grupy wyniosło 47,1 mld dirhamów (12,8 mld dolarów), co jest najwyższym wynikiem w historii i wzrosło o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Łączne zyski Grupy za ostatnie dwa lata, w wysokości 29,6 mld dirhamów, przewyższają straty związane z pandemią w wysokości 25,9 mld dirhamów w latach 2020-2022.

„Grupa Emirates po raz kolejny podniosła poprzeczkę, ustanawiając nowy rekordowy wynik. Przez cały rok obserwowaliśmy wysoki popyt na transport lotniczy i usługi związane z podróżami na całym świecie, a ponieważ byliśmy w stanie szybko reagować na potrzeby klientów, osiągnęliśmy znakomite wyniki. Czerpiemy korzyści z lat nieprzerwanych inwestycji w nasze produkty i usługi, w budowanie silnych relacji partnerskich oraz w umiejętności naszych utalentowanych pracowników.
Ogromne uznanie należy się również wizjonerskim przywódcom Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności Jego Wysokości Szejkowi Mohammedowi bin Rashidowi Al Maktoumowi, wiceprezydentowi i premierowi ZEA oraz władcy Dubaju. To dzięki ich przywództwu i postępowej polityce kraju Grupa Emirates może się rozwijać. Zarówno Emirates, jak i dnata stworzyły udane modele biznesowe wykorzystujące unikalne zalety Dubaju, generując ogromną wartość zarówno dla Dubaju jak i dla społeczności, którym służą na całym świecie” – powiedział Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes i dyrektor generalny linii lotniczych i Grupy Emirates.

„Doskonała kondycja finansowa Grupy daje nam silną pozycję do przyszłego rozwoju i sukcesu. Umożliwia też inwestowanie w celu dostarczania jeszcze lepszych produktów, usług i większej wartości dla naszych klientów i interesariuszy” – dodaje Jego Wysokość Szejk Ahmed.

Nowe projekty i odnowa floty

Wiele dużych projektów jest już w toku, w tym wielomiliardowy program odnowy floty samolotów i kabin; nowe możliwości cateringowe, cargo i obsługi naziemnej; zaawansowane technologie wspierające działalność Grupy; rozszerzone programy szkoleń i rozwoju pracowników; inicjatywy mające na celu realizację programu zrównoważonego rozwoju Grupy.

W latach 2023-24 Grupa zainwestowała łącznie 8,8 mld dirhamów (2,4 mld dolarów) w nowe samoloty, obiekty, sprzęt, firmy i najnowsze technologie.

Łączne zatrudnienie w Grupie wzrosło o 10 proc. do 112 406 pracowników, co stanowi największy wzrost w historii. Jest to wynik kontynuacji naboru nowych pracowników przez linie Emirates i dnata na całym świecie, aby wesprzeć rozwijającą się działalność i wzmocnić przyszłe możliwości.

W latach 2023 – 2024 Grupa poczyniła znaczące postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju, realizując liczne inicjatywy ukierunkowane na środowisko, pracowników, klientów i społeczności.

Tematy związane z ochroną środowiska były bardzo ważne w ciągu całego roku, ponieważ Zjednoczone Emiraty Arabskie były gospodarzem największej na świecie konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju.

Loty przy 100 proc. użyciu paliwa SAF

W latach 2023-2024 linie Emirates podpisały nowe umowy na dostawę zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) po raz pierwszy w swoim hubie w Dubaju, a także w Amsterdamie i Singapurze. Linie lotnicze wykonały pierwszy lot demonstracyjny A380 przy użyciu 100 proc. SAF na jeden silnik, dzięki czemu możliwe było zgromadzenie danych pozwalających na wsparcia wysiłków branży na rzecz umożliwienia w przyszłości lotów w 100 proc. na paliwie SAF.

Zdając sobie sprawę, że linie lotnicze mają obecnie ograniczone realne rozwiązania pozwalające na znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla, Emirates utworzyły fundusz o wartości 200 mln dolarow w celu wspierania projektów badawczo-rozwojowych, które koncentrują się na zmniejszeniu udziału paliw kopalnych w lotnictwie komercyjnym. Stały się również podmiotem założycielskim Air-CRAFT, konsorcjum badawczego z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zajmującego się odnawialnymi i zaawansowanymi paliwami lotniczymi, oraz dołączyły do The Solent Cluster, brytyjskiej inicjatywy skupiającej się na produkcji paliw niskoemisyjnych dla różnych sektorów, w tym lotnictwa.

dnata nadal inwestowała i wprowadzała więcej pojazdów elektrycznych i hybrydowych do swojej globalnej floty sprzętu wsparcia naziemnego (GSE), dodając nowe ciągniki bagażowe, ładowarki i ciągniki pushback do swojej działalności w USA. Dokonała ona również konwersji i renowacji napędzanych olejem napędowym pojazdów GSE we Włoszech na zasilane uwodornionym olejem roślinnym i energią elektryczną. Firmy dnata działające w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tym dnata logistics, Arabian Adventures, Alpha Flight Services i City Sightseeing Worldwide w swojej flocie pojazdów naziemnych przeszły na biopaliwo.

W ciągu roku dnata stała się pierwszym dostawcą połączonych usług lotniczych, który otrzymał certyfikat zarządzania środowiskowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IEnvA) za swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój we wszystkich swoich firmach w ZEA; a Emirates osiągnęły certyfikację IEnvA Stage One i IEnvA Illegal Wildlife Trade za wysiłki w zakresie zarządzania środowiskowego i przeciwdziałania handlowi dzikimi zwierzętami.

Grupa zwiększyła inwestycje w rozwój pracowników, wdrażając kompleksowy program nauki i szkoleń we współpracy z najlepszymi uniwersytetami i kluczowymi partnerami branżowymi. Powołano Radę ds. Równowagi Płci, której zadaniem jest promowanie równości płci w Grupie.

Grupa Emirates rozszerzyła swoją sprawozdawczość ESG w najnowszym raporcie na rok finansowy 2023-24 i przyjmuje aspekty standardów GRI. Planuje ona ponadto rozwijać swoją sprawozdawczość w taki sposób, aby spełnić wymagania ISSB i CSRD w nadchodzących latach.

„Wchodzimy w rok finansowy 2024/2025 mając mocne fundamenty do dalszego wzrostu. Linie Emirates otrzymają dostawę 10 nowych samolotów A350 w latach 2024/2025, wzbogacając naszą flotę i wspierając kolejną fazę rozwoju sieci. dnata będzie nadal wykorzystywać synergię i skalę w swoich działach biznesowych, aby zwiększać zasięg i możliwości. Jednocześnie inwestujemy zasoby w celu zminimalizowania naszego wpływu na środowisko, rozwoju naszych pracowników, dbania o klientów i społeczności, którym służymy. Perspektywy biznesowe są pozytywne i spodziewamy się, że popyt klientów na transport lotniczy i podróże utrzyma się na wysokim poziomie w nadchodzących miesiącach. Jak zawsze, będziemy uważnie obserwować koszty i czynniki zewnętrzne, takie jak ceny ropy naftowej, wahania kursów walut i niestabilne otoczenie spowodowane zmianami społeczno-politycznymi. Nasz model biznesowy był już wcześniej testowany i jestem przekonany o naszej odporności i zdolności do szybkiego reagowania zarówno na pojawiające się szanse, jak i wyzwania” – powiedział Szejk Ahmed.

„Patrząc w przyszłość, rząd Dubaju ogłosił plany rozpoczęcia kolejnej fazy rozbudowy międzynarodowego lotniska Al Maktoum, które docelowo będzie nowym węzłem komunikacyjnym dla Emirates i dnata. Ta inwestycja o wartości 128 mld AED (35 mld USD) znacznie rozszerzy i ulepszy infrastrukturę lotniczą i logistyczną Dubaju, wspierając rozwój miasta oraz rozwój Emirates i dnata” – dodaje Szejk Ahmed.

Pełne sprawozdanie roczne za okres 2023/2024 Grupy Emirates – obejmującej Emirates, dnata i ich spółki zależne – dostępne jest na stronie: www.theemiratesgroup.com/annualreport