Raport easyJet: coraz wcześniej zaczynamy podróżować

Badania wykazały, że na świecie pojawiła się nowa grupa często podróżujących osób – europejskie dzieci zwane też obieżyświatami (ang. glob trotters).

Przeprowadzone badania wskazują, że ponad połowa dzieci w Europie wyjeżdża za granicę jeszcze przed ukończeniem dziesiątego roku życia. Dla porównania, 60 proc. ich rodziców i opiekunów nie podróżowało za granicę przed ukończeniem wspomnianego wieku, a pokolenie wstecz, czyli ich dziadkowie w ponad 70 proc. przypadków nie mieli takiej możliwości. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują dynamiczne zmiany w trendach turystycznych w ciągu ostatnich 20 lat i pokazują dzisiejszy wizerunek turysty. Badania wykazały, że europejskie dzieci zaczynają podróżować i poznawać różnorodne kultury znacznie wcześniej, niż ich rodzice czy dziadkowie. Ponad 56,5 proc. dzieci wyjechało poza granice swojego rodzimego kraju przed ukończeniem dziesięciu lat, podczas gdy taką możliwość miało tylko 38 proc. ich rodziców i opiekunów oraz 26 proc. dziadków. Oprócz wspomnianych kwestii sprawdzono również jak częste są wyjazdy zagraniczne tej grupy wiekowej. 35 proc. badanych wskazało, że ich dzieci były za granicą 4 razy przed ukończeniem 10 roku życia, a kolejne 10 proc. badanych wyliczyło do 6 wyjazdów zagranicznych. Podsumowując wyniki badań, Verena Keimer, marketing manager, Polska, Niemcy, kraje nadbałtyckie, Czechy oraz kraje skandynawskie powiedziała: „Po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych badań, postanowiliśmy skierować naszą najnowszą kampanię reklamową do grupy osób, które podróżują od najmłodszych lat, między innymi dzięki bogatej ofercie niskokosztowych przewoźników i łatwemu dostępowi do przewozów lotniczych. Ponadto, dane wskazują, że pozytywny wpływ na rozwój ww. trendu ma demokratyzacja rynku podróży w wyniku czego obserwujemy pojawienie się nowej grupy podróżnych – młodych obieżyświatów”.