easyJet – 22 mln pasażerów w wakacje

archiwum easyJet

W kwartale kończącym się 30 września, linie easyJet, przewiozły rekordową liczbę 22 milionów pasażerów, a współczynnik wykorzystania miejsc wyniósł 93,9 proc.

Przychód na miejsce w omawianym kwartale, zakładając stałe kursy walutowe, spadł o 8,7 proc. względem analogicznego okresu w 2015 r. Na przestrzeni kwartału liczba miejsc oferowanych przez easyJet wzrosła o 6,1 proc. względem analogicznego okresu w roku poprzednim.
Koszt na miejsce bez uwzględnienia kosztów paliwa i przy założeniu stałych kursów walutowych ma spaść w skali roku o 1,1 proc., co jest wynikiem nieznacznie lepszym od prognozowanego. Koszt na miejsce, przy założeniu stałych kursów walutowych i uwzględniający koszt paliwa, ma spaść o 4,6 proc.. Spółka easyJet w dalszym ciągu skupia się na ograniczaniu kosztów i w tym celu wprowadza zmiany strukturalne np. redukcję kosztów konserwacji i utrzymania oraz kosztów ogólnych.

Znaczne zmiany kursów walutowych, od czasu referendum dotyczącego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, miały niekorzystny wpływ na działalność spółki. Szacuje się, że zmiany kursów walutowych obniżą wyniki spółki o 90 mln funtów względem danych za rok finansowy kończący się 30 września 2015 r., o 35 mln funtów więcej niż prognozowano 23 czerwca 2016.

Prognozuje się spadek jednostkowych kosztów zakupu paliwa w drugim półroczu wyniesie 75 mln – 80 mln funtów, w porównaniu do analogicznego okresu sześciu miesięcy kończącego się 30 września 2015 r.

Zysk przed opodatkowaniem linii easyJet za cały rok finansowy kończący się 30 września 2016 r. szacuje się na poziomie 490 mln – 495 mln funtów. Efektywna stopa opodatkowania za rok finansowy 2016 wyniesie nieznacznie powyżej 10 proc., głównie ze względu na korzyści o charakterze niepieniężnym, wynikające z zastosowania niedawno wprowadzonej stawki 17 proc. odroczonych zobowiązań podatkowych, co będzie miało korzystny wpływ na zysk akcjonariuszy. Spółka easyJet podtrzymuje gotowość wypłacenia dywidendy za cały rok na poziomie 50 proc. zysku po opodatkowaniu.

Prognoza
Według linii easyJet, obecna sytuacja na rynku to szansa na zbudowanie i wzmocnienie pozycji strategicznej w ujęciu długoterminowym. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, liczba miejsc oferowanych przez przewoźnika ma zwiększyć się o około 8 proc. w roku finansowym kończącym się 30 września 2017 r. Analogicznie do sytuacji w roku ubiegłym, około 45 proc. miejsc zostało przewidzianych na pierwszy kwartał roku finansowego. Zakłada się spadek przychodu na miejsce w pierwszym kwartale w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, który będzie analogiczny do spadku w czwartym kwartale 2016 r. Koszt na miejsce, bez uwzględnienia kosztów paliwa i przy założeniu stałych kursów walutowych, ma wzrosnąć o około 1 proc. w roku kończącym się 30 września 2017 r. Będzie to rezultatem zwiększonych nakładów easyJet na podniesienie wydajności operacyjnej oraz realizacji długoterminowych oszczędności. W powyższej prognozie nie uwzględnia się wpływu licznych umów typu „sale and leaseback” oraz kosztów nadzwyczajnych związanych z uzyskaniem europejskiego certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC), wprowadzeniem zmian w strukturze organizacyjnej oraz wyniku negocjacji ze związkami zawodowymi. Spółka easyJet podtrzymuje założony cel utrzymania w roku finansowym 2019 jednostkowego kosztu na miejsce na poziomie niezmienionym względem roku 2015 (bez uwzględnienia kosztów paliwa i przy założeniu stałych kursów walutowych oraz zakładając standardowy poziom zakłóceń). Niekorzystne zmiany kursów walutowych utrzymają się w 2017 roku, a największy wpływ na wyniki firmy będzie miał kurs funta brytyjskiego względem dolara, który ma bezpośredni wpływ na koszty zakupu paliwa. Szacuje się, że łączny wpływ zmian kursów walutowych w roku finansowym kończącym się 30 września 2017 r. obciąży wyniki spółki kwotą 90 mln GBP2.

Prezes easyJet Carolyn McCall powiedziała: “Linie easyJet w dalszym ciągu przyciągają rekordowo dużo pasażerów, przede wszystkim dzięki różnorodności tras, atrakcyjnym godzinom lotów oraz korzystnym cenom biletów. Niespodziewane zdarzenia z bieżącego roku miały niewspółmiernie duży wpływ na prowadzoną przez nas działalność, jednak dzięki najwyższej jakości naszej sieci, ograniczaniu kosztów i wprowadzaniu zmian, mających na celu zwiększenie przychodów, oraz dobrej sytuacji w bilansie spółki możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Warunki panujące na rynku są trudne dla wszystkich linii lotniczych, jednak historia pokazuje, że w takich czasach liderzy stają się jeszcze silniejsi. Dlatego będziemy w dalszym ciągu inwestować w sukces spółki w ujęciu długoterminowym, umacniając naszą pozycję na rynku, zapewniając najwyższej jakości obsługę klienta oraz wykorzystując nowe okazje do generowania zysku.”