DZT rozpoczyna kampanię Simply Feel Good. Będzie promować zrównoważony rozwój turystyki w Niemczech

Schwarzwald: jezioro Mummelsee w miejscowości Seebach / fot. Jens Wegener / DZT

Niemcy kontynuują wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce, co potwierdza najnowsze zestawienie Indeksu Celów Zrównoważonego Rozwoju (Indeks SDG). W 2023 Niemcy awansowali z szóstego na czwarte miejsce w rankingu ONZ, oceniającym postępy krajów członkowskich w realizacji celów klimatycznych. Jako kierunek podróży, zajęli także trzecie miejsce pod względem ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju w analizie IPK International Deutschland z września 2022 roku, porównującej 27 państw. W związku z pozytywnym odbiorem na arenie międzynarodowej, Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) uruchamia swoją globalną kampanię Simply Feel Good, promującą zrównoważony rozwój.

Kampania DZT skupia się na stronie: https://www.germany.travel/en/feel-good/sustainability.html, która stanowi źródło inspiracji i informacji. Strona prezentuje blisko 140 pomysłów na zrównoważone podróże, wybranych w drodze konkursu. Dzielą się one na cztery segmenty: odkrywanie, przyjemności, noclegi oraz w trasie, ułatwiając odbiorcom nawigację po treściach.

Mapy Niemiec zawierają odnośniki do ofert zrównoważonego podróżowania na stronach internetowych 16 krajów związkowych, a także do miejsc zakwaterowania posiadających co najmniej jeden z 17 uznanych certyfikatów zrównoważonego rozwoju.

„W naszej wyróżnianej, prowadzonej już od 2021 roku, kampanii Feel Good z powodzeniem wypromowaliśmy na rynkach świata całe mnóstwo profesjonalnych ofert turystycznych opatrzonych certyfikatami zrównoważonego rozwoju. Kampania 2023 pokazuje, jak podczas jednego wyjazdu do Niemiec udaje się wspaniale połączyć zrównoważony rozwój, rozrywkę i przyjemności oraz bogactwo doznań i przeżyć” – mówi Petra Hedorfer, prezeska zarządu DZT.

W ramach kampanii DZT tworzy także film Feel Good oraz korzysta z różnych form promocji, takich jak reklama natywna, reklama w wynikach wyszukiwania (Search Engine Advertising, SEA) i reklama w mediach społecznościowych. Tworzone są również dedykowane rynkom biuletyny, materiały prasowe oraz organizowane działania PR i wydarzenia.

Kampania Simply Feel Good 2023 na rynkach europejskich i światowych

DZT realizuje kampanię Simply Feel Good 2023 na rynkach europejskich, szczególnie na tych, które wykazują zainteresowanie zrównoważonym rozwojem, takich jak Austria, Belgia, Szwajcaria, Dania, Hiszpania, Francja, Włochy, Niderlandy, Szwecja, Wielka Brytania i Polska. Ponadto, kampania jest prowadzona na rynkach pozaeuropejskich, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia. DZT skupia się na grupach docelowych, które zostały wytypowane na podstawie modelu Meta Millieus Sinus, który identyfikuje środowiska odbiorców na podstawie ich potrzeb i stylu życia, w tym tych związanych ze zrównoważonym stylem życia.

„Pomysły na podróże proponowane w ramach kampanii pokazują, jak coraz więcej regionów turystycznych, hoteli, operatorów turystycznych i dostawców usług zwraca się w kierunku zrównoważonego rozwoju. Kierunek strategiczny i realizacja kampanii bardzo konkretnie wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ONZ i tworzą fundament, na którym opieramy nasze działania w kształtowaniu zrównoważonej niemieckiej turystyki przyjazdowej” – dodaje Petra Hedorfer.