DZT połączy siły z Niemieckim Stowarzyszeniem Schronisk Młodzieżowych

fot. Hans Herbig/DJH Hauptverband e.V.

Od 1 kwietnia 2023 roku Niemieckie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych (DJH) stanie się nowym członkiem Niemieckiej Centrali Turystyki. Współpraca ma na celu promowanie zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki przyjazdowej oraz rozwój idei schronisk młodzieżowych.

Schroniska młodzieżowe DJH od momentu rozpoczęcia działalności stawiają na świadomość ekologiczną i zrozumienie międzykulturowe. Wszystkie cele są zapisane w statucie, podobnie jak edukacja zdrowotna i przyrodnicza. Dla DJH zrównoważony rozwój oznacza holistyczne podejście do jakości. Łączy w sobie efektywność ekonomiczną, orientację na klienta i zaangażowanie społeczne.

 „Ponad 400 schronisk młodzieżowych w Niemczech oferuje swoim gościom z całego świata szeroki wachlarz możliwości w doświadczaniu natury podczas wakacyjnych aktywności, jak również do spotkań międzykulturowych, urlopów rodzinnych, wycieczek grupowych czy seminariów. Ze swoim zaangażowaniem w tolerancję, integrację, międzynarodowe zrozumienie i kosmopolityzm DJH jest silnym partnerem w rozwoju jeszcze bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki przyjazdowej” – mówi Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT.

„Pandemia była wielkim wyzwaniem, zwłaszcza dla naszych młodych gości, a jej skutki są wciąż jeszcze nie do końca przewidywalne. Dzieci i młodzież potrzebują teraz pilnie przestrzeni i szansy na beztroskie, ale satysfakcjonujące spędzenie wolnego czasu. Właśnie to mogą im zaoferować schroniska młodzieżowe” – dodaje Oliver Peters, dyrektor generalny DJH.

DZT: Niemcy czwartym najczęściej wybieranym kierunkiem podróży