Dyrektorzy ZOPOT-ów spotkali się w Warszawie

archiwum POT

Podczas corocznej narady z udziałem dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT, prezes POT Robert Andrzejczyk podkreślił, że w przyszłym roku organizację czekają duże, pozytywne zmiany.

Szefowie placówek POT z Wiednia, Brukseli, Amsterdamu, Paryża, Madrytu, Berlina, Tokio, Moskwy, Sztokholmu, Rzymu, Kijowa, Nowego Jorku. Londynu i Pekinu spotkali się m.in. z prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej Robertem Andrzejczykiem oraz wiceministrem sportu i turystyki Dariuszem Rogowskim.
Pierwszego dnia narady, dyrektorzy ZOPOT odbywali indywidualne rozmowy z kierownictwem departamentu instrumentów marketingowych – dyrektorami Patrykiem Antonikiem i Piotrem Głodem. Ich tematem były głównie podsumowania rocznej działalności oraz plany na przyszłość.

Robert Andrzejczyk, prezes POT, powiedział: „W przyszłym roku Polską Organizację Turystyczną czekają duże zmiany. Po pierwsze zwiększamy budżet na promocję polskiej turystyki o 25 proc., czyli o 10 mln zł. Po drugie w promocji największy nacisk będzie położony na wykorzystanie narzędzi internetowych, w tym mediów społecznościowych.
W czasie narady z dyrektorami ZOPOT-ów mieliśmy okazję do dyskusji na temat planów ich działalności w 2018 r. Jesteśmy przekonani, że dodatkowe środki oraz wprowadzenie innowacyjnych technik marketingowych przyniesie w przyszłym roku pozytywny impuls do rozwoju polskiej turystyki.”

Podczas drugiego dnia narady zaplanowane zostały obrady plenarne, w których dyrektorzy ZOPOT spotkali się z odpowiadającymi za konkretne obszary pracownikami centrali POT w Warszawie. Omówiono m.in. zasady organizacji podróży studyjnych, a także rozwiązania mające usprawnić współpracę miedzy centralą, a ośrodkami zagranicznymi. Poruszono także temat spójnej komunikacji wizualnej czy kwestie dotyczące bieżącej pracy. 

Włodzimierz Szczurek, dyrektor ZOPOT w Kijowie, skomentował: „Spotkanie napawa pewnym optymizmem. Mam nadzieję, że ta zapowiedź zmiany instrumentów marketingowych na bardziej nowatorskie przysłuży się nam. Świat się zmienia, więc i my musimy zmieniać się razem z nim. Takie klasyczne kanały promocji powoli odchodzą w przeszłość, tak jak cały nasz świat sprzed Internetu. Refleksje, że przesuniemy trochę akcenty w stronę nowych technologii bardzo mnie ucieszyły.”

Dominika Szulc, dyrektor ZOPOT w Brukseli podkreślała: „Dzięki wspólnym spotkaniom można zaplanować i prowadzić wspólne i konstruktywne działania. Powoli zbliża się koniec roku i bardzo ważne jest żeby poznać wytyczne na przyszły rok i realizować działania spójnie i zgodnie ze strategią. Myślę, że spotkanie było bogate w pozytywne sygnały, dlatego że będziemy robić dużo rzeczy związanych z nowymi technologiami i z Internetem. To są rzeczy, które my już robimy i które bardzo lubimy robić, bo one przynoszą realne efekty, także bardzo się z tego cieszę.”