Dyrektorzy Thomasa Cooka zostali uniewinnieni po dochodzeniu upadłościowym

Dyrektorów grupy Thomas Cook uznano za niewinnych bankructwa firmy i oczyszczono ich z zarzutów. Zostało to ustalone podczas przeprowadzanego dwuletniego dochodzenia przez Insolvency Service, brytyjską agencję rządową. Dyrektor generalny Peter Fankhauser nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za niewłaściwe działania. 

Przypomnijmy, że jedno z największych i najstarszych biur podróży upadło w 2019 roku. Długi Thomasa Cooka sięgały 1,6 mld funtów. Spółka zadłużała się coraz bardziej, aby móc na bieżąco spłacać długi. Pieniędzy brakowało dla dostawców usług płatniczych, przewoźników i hoteli. Dodatkowo przyczynił się do tego spadek liczby rezerwowanych wycieczek oraz niepewna sytuacja związana z brexitem. Ogłoszenie bankructwa spowodowało utratę tysięcy miejsc pracy oraz przyczynił się do niewypłacalności Neckermann Polska. Upadek touroperatora przyczynił się również do kryzysu w branży turystycznej w wielu krajach, ponieważ firma która przestała działać, miała spore zadłużenie wobec hotelarzy i innych firm turystycznych.

Po ogłoszeniu upadłości, znaki towarowe wykupiła chińska firma Fosun International. Ta sama firma była wcześniej jednym z udziałowców Thomasa Cooka (posiadali 18 proc.). Markę odkupili za 11 mln funtów. Chińczycy od razu przeprowadzili gruntowne zmiany i zrezygnowali z posiadania fizycznych placówek oraz zredukowali liczbę pracowników z około 22 tys. osób do 50.

Śledztwo trwało ponad dwa lata. Miało one duże znaczenie w Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę konsekwencje dla klientów, pracowników i przede wszystkim dla inwestorów. Podczas przeprowadzonego dochodzenia sprawdzono, czy firma kontynuowała działalność w okresie niewypłacalności i przeprowadzała w tym czasie transakcje, czy też przedstawiła wprowadzające w błąd sprawozdania finansowe. Peter Fankhauser, dyrektor generalny oraz pozostali członkowie zarządu m.in. Warren Tucker czy Lesley Knox, którzy byli objęci dochodzeniem będą oficjalnie uniewinnieni. Brytyjska agencja rządowa uznała, że nie ma obecnie podstaw do podjęcia dalszych działań przeciwko szefom touroperatora.

Po oczyszczeniu z zarzutów zarządu spółki matki można wysnuć wniosek, że spółki córki również nie przyczyniły się do upadłości. W Europie było 140 spółek w tym w Polsce – biuro Neckermann, które też stały się niewypłacalne i nie miały praktycznie żadnych szans na przetrwanie z powodu zadłużenia spółki macierzystej. Niezależny sąd uznał, że były to niezamierzone działania i nie wykazano żadnych naruszeń przepisów prawa.

Obecnie nadal trwa śledztwo w sprawie sprawozdań finansowych Thomasa Cooka w latach poprzedzających jego upadek. Fankhauser, podobnie jak były menedżer sprzedaży Cooka, Carsten Seeliger, niedawno rozpoczął pracę dla biura podróży Itravel, które prowadzi internetową sprzedaż wycieczek.