DOT inwestuje w zamki i pałace

Dolnośląska Organizacja Turystyczna stawia na zamki i pałace. Stowarzyszenie otrzymało środki z programu Interreg na rozwój produktu turystycznego opartego na dziedzictwie kulturowym regionu. 

Zamki, pałace i rezydencje to jeden z turystycznych celów Dolnego Śląska. Bogactwo tego rodzaju dziedzictwa w regionie sprawia, że jest ono jednym z ważniejszych produktów turystycznych wpisującym się zarówno w dokumenty strategiczne, jak i w motyw przewodni promocji województwa, czyli Tajemniczy Dolny Śląsk.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna (DOT), wspólnie z samorządowymi i prywatnymi partnerami pracuje nad wizerunkiem regionu jako miejsca, w którym można odkryć historię rodów szlacheckich, książąt oraz rycerzy rozbójników.

Rozbudowa europejskiego szlaku zamków i pałaców

W 2014 roku pod skrzydłami DOT 14 obiektów historycznych rozpoczęło współpracę jako Europejski Szlak Zamków i Pałaców. Obecnie Szlak, który skupia tylko obiekty udostępnione do zwiedzania, liczy na Dolnym Śląsku już 20 miejsc. Dostępność dla turysty to tylko jeden z wymogów przystąpienia do Szlaku.

 „Do 2020 roku w ramach projektu realizowaliśmy wspólnie dużo kampanii opartych na sieciowaniu atrakcji łączonych motywem szlacheckiego życia. W 2020 roku po raz pierwszy sięgnęliśmy po środki z Unii Europejskiej na transgraniczny rozwój Szlaku. Był to pierwszy krok do wypełnienia treścią obiecanej w jego nazwie europejskości” – powiedział Jakub Feiga – dyrektor biura zarządu DOT.

Kolejny krok został wykonany w 2023 roku, kiedy DOT jako lider partnerstwa złożył wnioski projektowe „Łączą nas zamki i pałace” najpierw do naboru w programie Interreg Polska – Saksonia, a następnie Interreg Republika Czeska – Polska. Obecnie znane już są wyniki obu naborów i wiadomo, że DOT może rozwijać Europejski Szlak Zamków i Pałaców w obu krajach.

„To będzie duży krok na przód dzięki zaoferowaniu turystom większej liczby obiektów i większego ich zróżnicowania. Poprzez wspólną wizualizację na dużym obszarze i duże grono parterów będziemy w stanie oddziaływać na większą grupę turystów” – mówi Marek Janczyszyn, koordynator projektu.

Integracja oferty turystycznej

Wartość projektu „Łączą nas zamki i pałace” na granicy polsko – niemieckiej, gdzie partnerów jest dwóch to 333 255,00 euro, a „Łączą nas zamki i pałace” na granicy polsko czeskiej, to 903 954,14 euro (przy pięciu partnerach). Podstawowym celem obu realizowanych równocześnie projektów jest integracja rozdrobnionej oferty, połączenie jej w duchu wzajemnego uzupełniania się, a docelowo wydłużenie pobytów turystów na obszarze transgranicznym.

„Już dziś planujemy co zrobimy po zakończeniu tych projektów. Chciałbym, żeby w 2026 roku wspólnie wszyscy partnerzy wystartowali do projektu w ramach Interreg Central Europe i żebyśmy na tyle sprofesjonalizowali naszą współpracę, aby w przyszłości możliwe było zgłoszenie Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców na listę szlaków kulturowych Rady Europy” – dodaje Jakub Feiga.

„Otrzymane dofinansowanie pozwala nam na znaczne zwolnienie środków przeznaczonych na statutową działalność i przeznaczenie ich właśnie na te obszary, których obszar wsparcia nie obejmuje. Oznacza to, że na projektach skorzystają nie tylko obiekty historyczne, ale wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, ponieważ na promocję ich oferty będziemy mogli przeznaczyć większą część środków statutowych” – wyjaśnia Adam Zawada – prezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.