Dominik Borek: zależy nam, by konkurencja była chroniona. Nowa ustawa to zapewni

Dominik Borek, dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii/fot. Mariusz Dmowski

Podczas VI Forum Hotelarzy IGHP, Dominik Borek, dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, omówił założenia do zmian w usługach hotelarskich. Dwa główne cele zmian, to: wzmocnienie ochrony konsumenta i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk rynkowych w obszarze usług zakwaterowania.

W nowej ustawie zakłada się prowadzenie ewidencji:

– obiektów hot i kempingów na poziomie województw,
– turystycznych obiektów noclegowych i pól namiotowych na poziomie gminy;
w ramach centralnego wykazu obiektów zakwaterowania, narzędzia informatycznego zapewnionego przez MRiT

W projekcie nowej ustawy postuluje się, żeby:

Każdy obiekt zakwaterowania posiadał obowiązkowo regulamin porządkowy i przepis zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim
Rada gminy musiałaokreślić w drodze uchwały na terenie swojej gminy właściwości dodatkowe warunki, które regulamin porządkowy musi zawierać.

Ponadto planuje się wprowadzenie kar administracyjnych za używanie oznaczeń dla świadczących zakwaterowania i w celach marketingowych wprowadzających klienta w błąd (chodzi o słynne „hoteliki”, „moteliki” itp.).
Planowana jest penalizacja zachowań dotyczących przepisów (np. przeciwpożarowych).

Według Dominika Borka nowe wprowadzone przepisy przyniosą wymierne konkretne korzyści.

Przede wszystkim, uspójnienie praktyki rynkowej w zakresie nazewnictwa i ochrony prawnej a także ujednolicenie nazewnictwa z występującymi w innych przepisach prawa (PKD, terminologii GUS ustawie o prawie budowlanych).

Niewątpliwie wzmocniony zostanie prestiż obiektów hotelowych. Zostaną wyeliminowane także problemy interpretacyjne (np. na temat krótkotrwałych, krótkoterminowych usług hotelarskich)

Nowe zapisy ustawy dadzą również ograniczenie rażących działań stosowanych przez OTA

Dyrektor Borek wymienił cele główne nowej ustawy:

Wzmocnienie ochrony konsumenta
Wyeliminowanie nieuczciwych praktyk rynkowych w obszarze usług zakwaterowania