Dominik Borek odebrał dyplom „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019”

archiwum Dominika Borka

Dominik Borek, wicedyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju MSiT, odebrał dzisiaj podczas uroczystej gali, dyplom konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019”. Jako jedyny z 35 młodych prawników (przed 35. roku życia) reprezentuje prawo turystyczne.

Konkurs zorganizowaly już po raz ósmy Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer.

Wśród kryteriów, poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia 31 października 2019 r.), są również: kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza oraz zdolność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową. Organizatorzy premiują działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia.

Dominik Borek został zgłoszony do konkursu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych.

Jest znany w branży, bo uczestniczył bardzo aktywnie w pracach nad ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, często występował przez Komisją Sejmową. W ubiegłym roku prowadził szkolenia o nowej ustawie w wielu miastach Polski. W ostatnich miesiącach pracował nad założeniami nowej ustawy o usługach hotelarskich, przewodnickich I pilockich oraz na nową ustawą o systemie promocji turystycznej.

Dominik Borek powiedział przedstawicielowi portalu WaszaTurystyka.pl: “Moją nominację uważam za sukces całej turystyki, ponieważ zostałem zgłoszony przez organizację branżową. Prawo turystyczne jest po raz pierwszy docenione w tym konkursie, to tym bardziej buduje.”