Dominik Borek nominowany do konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019”

archiwum MSiT

Dominik Borek, wicedyrektor departamentu turystyki w nieistniejącym już MSiT, otrzymał nominację do konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019”. Jako jedyny z 35 młodych prawników (przed 35. roku życia) reprezentuje prawo turystyczne.

Konkurs organizują już po raz ósmy Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer. Zwycięzców konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019” poznamy podczas uroczystej gali 12 grudnia. Jury przyzna też 5 nagród specjalnych. Kapituła konkursu wyłoni młodych prawników, którzy swoją wiedzą, postawą społeczną oraz przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.

Wśród kryteriów, poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia 31 października 2019 r.), są również: kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza oraz zdolność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową. Organizatorzy premiują działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia.

Dominik Borek został zgłoszony do konkursu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych.

Jest znany w branży, bo uczestniczył bardzo aktywnie w pracach nad ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, często występował przez Komisją Sejmową. W ubiegłym roku prowadził szkolenia o nowej ustawie w wielu miastach Polski. W ostatnich miesiącach pracował nad założeniami nowej ustawy o usługach hotelarskich, przewodnickich I pilockich oraz na nową ustawą o systemie promocji turystycznej.

Dominik Borek powiedział: “Moją nominację uważam za sukces całej turystyki, ponieważ zostałem zgłoszony przez organizację branżową. Prawo turystyczne jest po raz pierwszy docenione w tym konkursie, to tym bardziej buduje.”