Dolny Śląsk zaprasza na podróże śladami pszczół

fot. archiwum Pasieki Dziadka Tolka

Na Dolnym Śląsku powstała mapa apiturystyki. Ta nietypowa i wciąż mało znana forma turystyki związana z pszczelarstwem i bartnictwem oferuje m.in. możliwość przebywania w gospodarstwie pszczelarskim, obserwację prac w pasiece, uczestnictwo w warsztatach, poznanie pszczół i ich roli w życiu człowieka, a także samych produktów pszczelich i ich bezcennych prozdrowotnych właściwości.

W ofercie apiturystycznej nierzadko znaleźć można apiterapię, czyli leczenie z wykorzystaniem pszczół i produktów pszczelich (np. w apidomkach).
Warto podkreślić, że apiturystyka jest przyjazna środowisku: jest turystyką małej skali, która zwiększa świadomość ekologiczną turystów, a przeznaczanie terenów pod pasieki przyczynia się do ochrony przyrody.

Dolny Śląsk posiada potencjał do rozwoju apiturystyki oraz wspiera działalność pszczelarzy. W Dolnośląskim Zespole Szkół w Jaworze promujemy kurs kwalifikacyjny „Pszczelarz”, a na terenach zurbanizowanych coraz więcej instytucji decyduje się na założenie „miejskiej pasieki”. Kolejnym krokiem wspierającym regionalne pszczelarstwo jest promocja apiturystyki i zachęcanie do korzystania z ofert regionalnych przedsiębiorców.

Mapa przedstawia cztery główne warstwy:

1) Atrakcje turystyczne – tu pokazujemy miejsca przybliżające tematykę pszczelarstwa i życia pszczół, ofertę warsztatów pszczelarskich, apiterapię, wydarzenia tematyczne, edukacyjne ścieżki pszczelarskie, a nawet obiekty noclegowe, w których można w pełni zasmakować dolnośląskich produktów pszczelich i poznać tajniki prowadzenia pasieki;

2) Ule na dachu – to lista przykładowych instytucji, które założyły miejską pasiekę;

3) Dolnośląski Szlak Roślin Miododajnych oraz Dolnośląski Szlak Miodów – to spis obszarów tematycznie związanych z pszczelarstwem i bartnictwem, zaproponowany przez Pasiekę Dziadka Tolka – tegorocznego zwycięzcę konkursu „Kryształ Turystyki” MTT Wrocław 2022 w kategorii „Produkt regionalny”.

Aplikację można pobrać TUTAJ