Dolny Śląsk promuje vouchery turystyczne

Dolny Śląsk promuje vouchery turystyczne
Voucher turystyczny Dolnego Śląska

Dolnośląska Organizacja Turystyczna rozpoczęła akcję “Voucher turystyczny”. Partnerzy akcji przygotowują vouchery na swoje produkty i usługi, które można kupić teraz i wykorzystać w późniejszym terminie.

Oferta produktów i usług zostanie zweryfikowana przez Dolnośląską Organizację Turystyczną.

Według regulaminu każdy ubiegający się o udział w akcji musi przygotować pakiet produktów lub usług, które będzie sprzedawał do końca roku po cenie nie wyższej od regularnej lub niższej. Realizacja pakietu nastąpi w późniejszym terminie (właściciele poszczególnych atrakcji sami zdecydują o końcowym terminie).

Ubiegający się u udział w akcji muszą przygotować sprzedaż voucherów turystom krajowym lub krajowym I zagranicznym. W tym drugim przypadku musi posiadać stronę internetową co najmniej w języku polskim I angielskim oraz musi zamieścić na stronie informację o voucherze w języku angielskim.

Voucher może obejmować jedynie produkty i usługi, które znajdują się w stałej ofercie Partnera, nie może obejmować produktów lub usług wprowadzonych do oferty Partnera tylko z okazji Akcji.

Akcja ma charakter otwarty, każdy może w niej wziąć.

Jak podkreśla Piotr Wnukowicz, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: “Voucher prócz atrakcyjnej ceny będzie miał odpowiednio długi okres ważności, dzięki czemu turyści będą mogli odpowiednio dopasować swoje plany. Już widzimy zainteresowanie obiektów (w tym naszych największych atrakcji) z całego Dolnego Śląska.”

Regulamin I szczegóły akcji www.VoucherTurystyczny.pl.