Dolny Śląsk – prawie 18 mln gości w 2019 roku

Kościół Pokoju w Świdnicy
Kościół Pokoju w Świdnicy/fot. MM

Dolny Śląsk odwiedziło w 2019 roku 17 746 937 gości, o 7,74 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponad 13 mln stanowili goście z Polski, zaś ponad 4 mln – zagraniczni.

W poniedziałek, podczas konferencji prasowej, Michał Bobowiec, członek zarządu województwa dolnośląskiego, odpowiedzialny za sport, kulturę i turystykę regionu, przedstawił wyniki badań nad ruchem turystycznym na Dolnym Śląsku w latach 2014-18 oraz w roku 2019.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami ankietowymi z obiektami zbiorowego zakwaterowania, średni udział turystów krajowych wyniósł w 2019 roku proc., a turystów zagranicznych 22 proc.
W 2019 roku Dolny Śląsk odwiedziło 13,8 mln turystów krajowych i 3,9 mln turystów zagranicznych.

Jednodniowych gości krajowych odnotowano 3 668 292, zaś zagranicznych – 1 034 646.

Pierwszą dziesiątkę krajów stanowiły:

Niemcy – 290 369
Ukraina – 71 004
WB – 63 147
Czechy – 46 064
USA – 32 084
ITA – 27 270
Litwa – 24 998
Hiszpania – 23 518
Francja – 22 029
Holandia – 18 260

W latach 2014-2018 na terenie Dolnego Śląska turystom udzielono 15 085 358 noclegów. W latach 2014-2018 wzrost liczby turystów odwiedzających Dolny Śląsk wyniósł 51 proc.

W ostatnim roku, z którego pochodzą ostateczne dane 2018, liczba noclegów udzielonych turystom wynosiła 3 654 787, o 332 391 noclegów więcej, niż rok wcześniej.

W 2018 roku liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym wyniosła 696 726, turyści zagraniczni w 2018 roku stanowili 19 proc wszystkich turystów w województwie, zaś na przestrzeni lat 2014-2018 odnotowano 36 proc. wzrost ich liczby.

Atrakcje i zakupy

Jak wynika z analizy danych, turyści najczęściej wybierają Dolny Śląsk w celu:
– poznania atrakcji turystycznych – 15,71 proc.,
– zakupów – 14.61 proc.,
– wizyty u rodziny i znajomych – 10,39 proc.

W 2018 roku, z którego pochodzą ostatnie całkowite dane, najwięcej noclegów w miastach województwa, turyści wykupili we Wrocławiu – 2 049 338, Jeleniej Górze – 416 813. Legnicy – 159 283 i Wałbrzych – 118 918

Turyści zagraniczni w 2018 roku stanowili 19 proc. wszystkich turystów w województwie. 696 726 turystom udzielono noclegów, najwięcej w powiecie jeleniogórskim – 40 542.

W 2019 roku 98 proc. badanych turystów zadeklarowało, że powtórzą oni wyjazd na Dolny Śląsk (46,7 proc. odpowiedzi „zdecydowanie tak” i 51,1 proc. odpowiedzi „raczej tak”).

98 proc. badanych turystów poleciłoby wyjazd na Dolny Śląsk swojej rodzinie i znajomym

Coraz dłuższe pobyty

Zdecydowana większość respondentów w województwie spędziła na jego terenie od dwóch do pięciu dni (łącznie niemal połowa wszystkich udzielonych odpowiedzi).
0 noclegów – 25,8 proc.
1 nocleg – 17,93 proc.
2 noclegi – 26,24 proc.
3-5 noclegów – 20,55 proc.

Średnia kwota wydatków ponoszonych przez turystów wynosiła 1482 złote. Średnie wydatki turystów jednodniowych w 2019 roku wyniosły 388,85 zł.

Bazę noclegową województwa dolnośląskiego stanowią liczne obiekty – w 2018 roku na terenie województwa zlokalizowanych było 1 046 turystycznych obiektów noclegowych dysponujących 69 980 łóżkami.

Wypoczynek aktywny

W 2019 roku turyści odwiedzający województwo dolnośląskie korzystali głównie z takich atrakcji turystycznych jak:
– wycieczki piesze na dolnośląskich szlakach – 61 proc.,
– zwiedzanie zabytków województwa – 45 proc.,
– produkty regionalne (kuchnia regionalna oraz pamiątki – 25 proc.,
– piesze wycieczki górskie – 22 proc.,
– o usługi SPA/Wellness – 14 proc.

Zadania na najbliższe lata

Warto wspomnieć, że W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 zaplanowano realizację m.in. takich zadań jak :
– promowanie regionu jako atrakcyjnego miejsca dla turystyki, wypoczynku i poprawy stanu zdrowia;
– wzmocnienie potencjału uzdrowiskowego i turystycznego, w tym rozwój nowych gałęzi turystyki;
– wsparcie zagospodarowywania i udostępnienia na cele turystyki lub kultury najważniejszych obiektów zabytkowych oraz miejsc historycznych o znaczeniu ponadregionalnym; Modernizacja i rozbudowa linii kolejowych na terenie województwa, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju linii kolejowych łączących główne ośrodki regionu oraz przejmowania i uruchamiania nieczynnych linii obsługujących ośrodki miejskie, główne obszary turystyczne i obszary wydobycia surowców mineralnych;
– wykorzystanie dróg wodnych, w szczególności Odry do żeglugi turystycznej i pasażerskiej oraz transportu wodnego.