Dolnośląska Organizacja Turystyczna obniżyła składkę członkowską

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, jako pierwsza ROT w Polsce, zaoferowała pomoc finansową dla swoich członków, w związku z pandemią COVID-19 – zmniejszenie składek w roku 2021 o 50 proc. Wsparcie obejmie 91 podmiotów, m.in. hotele, zamki, muzea oraz inne atrakcje turystyczne.

21 stycznia uczestnicy XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania DOT jednogłośnie przyjęli uchwałę na temat zmniejszenia kwoty składki w roku 2021 dla członków stowarzyszenia będących przedsiębiorcami o 50 procent. Ma to związek z pandemią Covid-19 i trudną sytuacją ekonomiczno-finansową oraz lockdownem, który dotknął branżę turystyczną.

Do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej należy ponad 150 podmiotów – zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i organizacji pozarządowych oraz podmiotów z branży turystycznej.

Paweł Wybierała, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, powiedział: “Jest to jedna z form pomocy, jaką w tej rozpaczliwej sytuacji wspólnie możemy okazać przedsiębiorcom. Mamy nadzieję, że w tym roku uda się odmrozić branżę turystyczną. Musimy pamiętać, że działania DOT-u promujące Dolny Śląsk jako atrakcyjny region, będą nam bardzo potrzebne, żebyśmy już niebawem mogli konkurować o zainteresowanie turystów.”

Wskutek obniżenia składki do budżetu DOT nie wpłynie 120 900 złotych od przedsiębiorców, jednak różnica zostanie pokryta ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Dolny Śląsk: turystyka to przede wszystkim ludzie