Dobry rok dla turystyki na Śląsku. Liczba odwiedzających przekroczyła 5,3 mln w 2022 roku

Beskidy /fot. J. Krawczyk /slaskie.travel

Województwo śląskie coraz częściej staje się celem podróży i wypoczynku, czego dowodzą najnowsze badania ruchu turystycznego przeprowadzone na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dane te pokazały, że liczba turystów odwiedzających Śląskie przekroczyła liczbę 5,3 mln w roku 2022, w porównaniu do 4,5 mln w roku poprzednim. Co więcej, turyści wydali w regionie aż 5,5 mld zł.

Badania ruchu turystycznego zlecane są przez Śląską Organizację Turystyczną każdego roku. Dzięki temu na bieżąco monitorowany jest ruch turystyczny spoza regionu, podróże mieszkańców województwa w jego obrębie oraz szacowana jest wielkość ruchu turystycznego z zagranicy. W skali Polski, województwo śląskie, w zależności od roku, jest na szóstej lub siódmej pozycji w stosunku do ruchu turystycznego w innych regionach (dane GUS).

Z atrakcji turystycznych Śląskiego skorzystało w ubiegłym roku ponad 5,3 mln turystów krajowych, rok wcześniej było to 4,5 mln osób. W 2022 roku turyści wydali w województwie śląskim 5,5 mld zł.

Profil turysty odwiedzającego Śląskie

Liczba turystów odwiedzających województwo w 2022 jest większa od ich liczby w poprzednim roku (za 2021 rok). W najnowszym pomiarze 13 proc. osób spoza województwa śląskiego zadeklarowało odwiedzenie regionu, a w 2021 odsetek ten wyniósł 10 proc. Zwiększył się także odsetek mieszkańców województwa odbywających podróż po regionie. Obecnie 50 proc. mieszkańców deklaruje, że odbyło podróż po województwie (wzrost w porównaniu z 2021, kiedy taką podróż deklarowało 44 proc.). Szacowana liczba odwiedzin wyniosła odpowiednio: 3,5 mln osób spoza województwa i 1,8 mln osób z województwa śląskiego.

Wydatki turystów

Biorąc pod uwagę liczbę turystów, średnie wydatki oraz długość pobytu w regionie, łączne wydatki turystów spoza województwa śląskiego w roku 2022 oszacowano w przybliżeniu na około 3,6 mld złotych (w 2021 roku: 2,9 mld). Łączne wydatki turystów z województwa oszacowano natomiast na 1,9 mld złotych (w 2021 roku 2,4 mld) Łączne szacowane wydatki turystów w województwie śląskim to zatem kwota ok. 5,5 mld zł.

Sezonowość pobytów

Region nie ma wyraźnie zaznaczonych okresów tzw. wysokiego czy niskiego sezonu. Jednak najczęściej województwo odwiedzane jest w okresie letnim. Na ten okres przypada 36 proc. wszystkich wizyt turystów spoza regionu. Turyści z województwa śląskiego najczęściej wyjeżdżali turystycznie wewnątrz regionu z kolei w sezonie zimowym (36 proc. wszystkich podróży). Zimą w 2022 roku wzrosła liczba turystów krajowych i regionalnych. Średni czas spędzony na terenie województwa śląskiego w 2022 roku wyniósł 5,2 dni.