Do 450 mld dolarów strat w turystyce – nowa prognoza UNWTO na rok 2020

strat w turystyce prognoza UNWTO
fot. Nenad Radojčić / Unsplash

Prognoza UNWTO dotycząca liczby międzynarodowych podróży w roku 2020 została skorygowana. Organizacja spodziewa się spadku o ok. 20-30 proc., co przełoży się na zmniejszenie wpływów z turystyki od 300 do 450 mld dolarów.

Spadek wpływów z turystyki o niemal jedną trzecią – to najnowsza prognoza UNWTO na rok 2020. W porównaniu z rokiem 2019, gdy międzynarodowe podróże wygenerowały 1,5 biliona dolarów, bieżący rok przyniesie o 300-450 mld dolarów mniej. Epidemia koronawirusa spowoduje spadek liczby międzynarodowych podróży o 20 do 30 proc.

UNWTO przyjazdy turystyczne 2020
Prognoza na 2020 – międzynarodowe przyjazdy turystyczne (w mln)

UNWTO: stracimy dorobek siedmiu ostatnich lat

Organizacja podkreśla, że opublikowane dane to szacunki bazujące na najnowszych doniesieniach o rozwoju sytuacji międzynarodowej i powinny być traktowane z ostrożnością. Nie znamy jeszcze bowiem pełnego obrazu i konsekwencji kryzysu, z którym zmaga się świat.

Gdyby przewidywania UNWTO okazały się trafione, oznaczałoby to, że utracony zostałby wzrost wypracowywany przez branżą turystyczną w ciągu 5-7 ostatnich lat. Aby zobrazować skalę zniszczeń w przemyśle turystycznym, eksperci przypominają, że w roku 2009, tuż po kryzysie finansowym, który wybuchł w 2008 roku, liczba międzynarodowych przyjazdów turystycznych spadła zaledwie o 4 proc. Z kolei epidemia SARS w 2003 roku wpłynęła na spadek o zaledwie 0,4 proc.

UNWTO prognoza 2020
Prognoza na 2020 – międzynarodowe przyjazdy turystyczne (zmiana procentowa)

„Turystyka to jeden z segmentów gospodarki, który oberwał najbardziej. Jednak branża turystyczna jednoczy się i wspomaga przeciwdziałanie temu ogromnemu zagrożeniu dla zdrowia. Jest to naszym priorytetem. Jednocześnie współpracujemy, by ograniczyć wpływ tego kryzysu, szczególnie na miejsca pracy. Ich zapewnienie będzie miało ogromny wpływ na wyjście z kryzysu i powrót do dobrej kondycji ekonomicznej na świecie” – skomentował Zurab Pololikashvili, sekretarz generalny UNWTO.

Turystyka przyszłościowym pracodawcą?

Dodał, że choć nie znamy jeszcze pełnego wymiaru wpływu, jaki epidemia COVID-19 będzie miała na turystykę, to już dziś jest jasne, że zagrożone są miliony miejsc pracy w tym segmencie gospodarki. Około 80 proc. firm działających w turystyce to małe i średnie przedsiębiorstwa, wiodące w zapewnianiu zatrudnienia ludziom młodym, a także mieszkańców obszarów mniej zaludnionych.

UNWTO podkreśla jednak, że turystyka to biznes bardzo uodporniony na sytuację kryzysowe. W przeszłości wielokrotnie okazywało się, że jest w stanie szybko tworzyć nowe miejsca pracy i rozwijać się po okresie zapaści. Pod warunkiem jednak, że otrzymuje wsparcie i jest traktowana jako jedno z narzędzi odbudowy gospodarki.