Dawny obóz rzymski na Słowacji trafił na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

FRagment obozu rzymskiego w Rusowcach/fot. archiwum Slovakia Travel

Zrekonstruowane pozostałości warownego obozu granicznego Cesarstwa Rzymskiego Gerulata, znajdujące się obecnie w bratysławskiej dzielnicy Rusovce, znalazły się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako ósmy obiekt na Słowacji.

Granice Cesarstwa Rzymskiego miały ponad 5000 kilometrów, ale do tej pory na światowej liście znalazły się tylko dwie miejscowości w Wielkiej Brytanii i Niemczech z pozostałościami granicznych warowni lub obozów. Odtąd jednak należy do nich również Dunaj Limes.
O tym, że resztki rzymskiego obozu w Rusovcach zostały ostatecznie wpisane na listę, zdecydował w tajnym głosowaniu Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO w Fuzhou w Chinach.

Jaroslava Schmidtová, archeolog i kustosz muzeum Antyczna Gerulata, powiedziała w rozmowie z magazynem Nowy Czas: „„Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje te miejsca, które postanowiono zachować dla przyszłych pokoleń. Wyjaśnia to również znaczenie Gerulaty, która jest częścią rzymskiego pogranicza Limes Romanus,.
Pozostałości rzymskiego obozu w Rusovcach znajdują się na północnej granicy dawnego Cesarstwa Rzymskiego. A trzeba przypomnieć, że granice ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego przecinały Europę, wschodnią część Morza Śródziemnego i Afrykę.”

Na terenie dawnego obozu Gerulata znajdują się m.in. ruiny forum, studnia, resztki pieców, nagrobki. Archeolodzy znaleźli w tym miejscu cztery cmentarze i wykopali wile monet, resztek ceramiki, przedmiotów użytkowych z brązu, ozdoby m.in. z bursztynu i kości.
Mieści się tutaj obecnie Muzeum Starożytna Gerulata

Dunajski LImes jest ósmy obiektem na Słowacji, który znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do tej pory było na niej pięć obiektów kulturalnych i dwa przyrodnicze. Te pierwsze to: Bańska Szczawnica, Lewocza, Spiski Zamek, Vlkoliniec i Bardejów, zaś te drugie – Jaskinie Słowackiego Krasu i Stare Bukowe Lasy w Karpatach.