Darmowy webinar prawniczy dla branży turystycznej

Kancelaria prawna chce pomóc branży turystycznej
Prawnicy dla turystyki

ENSIS Kancelaria Prawna Cioczek & Szajdziński zaprasza w najbliższy wtorek 24 marca przedsiębiorców turystycznych na darmowy webinar. Podczas szkolenia będzie można się dowiedzieć, jak ograniczyć straty oraz jakie uprawnienia przysługują przedsiębiorcom turystycznym w obecnej sytuacji.

Webinar odbędzie się we wtorek 24 marca w godz. 11:00 – 13:00.

Zapisy: https://prawodlaturystyki.gr8.com/

Czego (między innymi) dowiedzą się uczestnicy?

Co doradzamy Ci w Twojej konkretnej sytuacji (możliwość zadawania pytań)
Jakie instrumenty prawne pomogą Ci minimalizować skutki epidemii COVID-19
Jak wykorzystać przepisy nowych ustaw specjalnych w swojej działalności
Kiedy powoływać się na siłę wyższą dla ochrony własnego biznesu
Jakie skutki rodzi siła wyższa dla umów zawartych z kontrahentami biznesowymi
Jakie skutki prawne rodzi siła wyższa dla umów z konsumentami
Czy konsument zawsze może zrezygnować z wycieczki z powodu koronawirusa
Czy i w jaki sposób aneksować umowy pod kątem obecnej sytuacji
Jaki jest status zapłaconych zadatków i zaliczek
Czy wobec epidemii koronawirusa obowiązują Cię kary umowne
Na jakie ulgi i wsparcie możesz liczyć w ramach projektów pomocowych
Jak skutecznie starać się o wsparcie

Szkolenie ma charakter pro bono – jest darmowe, ale przeznaczone wyłącznie dla firm oraz przedsiębiorców działających w turystyce.

Organizatorem szkolenia jest kancelaria ENSIS od lat specjalizująca się m.in. w pomocy prawnej dla sektora turystycznego.

Dla kogo jest szkolenie?

• dla organizatorów turystyki bez względu na wielkość i formę działalności
• dla przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
• dla agentów turystycznych
• dla przedsiębiorców i firm z otoczenia turystycznego – hotelarzy, przewoźników etc.
• dla wszystkich przedstawicieli branży turystycznej, którzy na skutek koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji lub obawiają następstw epidemii COVID-19 w najbliższej przyszłości.