Dariusz Kuś odwołany ze stanowiska prezesa Lotniska we Wrocławiu

Dariusz Ku≈õ – prezes Portu Lotniczego Wrocław/fot. AG

Na dzisiejszym posiedzeniu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Portu Lotniczego we Wrocławiu podjęło decyzję o odwołaniu Dariusza Kusia z funkcji prezesa Portu Lotniczego Wrocław. Kuś był prezesem tego lotniska od 2007 roku. W roku 2021 na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce zajął 66. pozycję.

Z trzech akcjonariuszy Portu Lotniczego Wrocław – miasta Wrocław, województwa dolnośląskie i Przedsiębiorstwa Państwowego “Porty Lotnicze”, tylko miasto sprzeciwiało się odwołaniu Kusia. Jednak więcej (50,8 proc.) akcji dwóch pozostałych akcjonariuszy zdecydowało.

Urząd Marszałkowski oświadczył: “Odwołanie podyktowane było paraliżowaniem przez prezesa pracy lotniska. Akcjonariusze dostrzegli rosnący konflikt pana Dariusza Kusia ze związkami zawodowymi, Strażą Graniczną oraz PLL LOT. Prezes ponadto utrudniał wykonywanie mandatu członkom Rady Nadzorczej wielokrotnie nie udostępniając dokumentów Spółki. Akcjonariusze oczekują, aby osoba pełniąca funkcję prezesa zarządu współpracowała ze wszystkimi podmiotami dla dobra Portu Lotniczego i Dolnoślązaków.”

Nie zgadza się z takim uzasadnieniem prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, który z kolei podkreślił: „Jesteśmy świadkami bezprecedensowego, ale i bezprawnego działania, w wyniku którego doszło do odwołania Dariusza Kusia z funkcji Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Wrocław, ale także do destabilizacji pracy wyróżniającego się w Polsce i w tej części Europy lotniska.

Co ważne, decyzje podjęte dzisiaj podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczące odwołania Prezesa Zarządu zostały podjęte niezgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, na mocy której działa spółka, ale też niezgodnie ze statutem Portu Lotniczego. W świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa jedynym organem uprawnionym do powołania bądź odwołania Członków Zarządu Spółki jest Rada Nadzorcza Spółki. Stąd decyzja Walnego Zgromadzenia zostanie przez nas zaskarżona do sądu.”

W dalszej części oświadczenia prezydenta Sutryka czytamy m.in.: „Sukcesy Dariusza Kusia, powołanego w 2007 roku przez ówczesnego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Lotniska, są bezdyskusyjne. Wystarczy spojrzeć na podstawowe dane – lata prezesury Dariusza Kusia to stały wzrost liczby pasażerów: od 1 mln w 2007 roku aż do rekordowych 3,5 mln podróżnych w 2019 roku. Łącznie – mimo dwóch lat pandemii – w ciągu 10 lat z lotniska skorzystało 25 mln pasażerów…”

Na koniec Jacek Sutryk dodał: „Dzisiejsza próba pozaprawnego odwołania Prezesa Zarządu może doprowadzić do paraliżu organizacyjnego lotniska. Oświadczam, że odpowiedzialność za to ponoszą wyłącznie mniejszościowi udziałowcy spółki.

Nowego prezesa wybierze pięcioosobowa rada nadzorcza, w które skład wchodzą: dwóch reprezentantów miasta, dwóch – Urzędu Marszałkowskiego i jeden Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Port Lotniczy Wrocław: w zimowym rozkładzie nowość – Porto