Czego biuro podróży może oczekiwać od ośrodków promocji?

archiwum prywatne

Cele są te same – zwiększenie liczby turystów odwiedzających dany kraj – ale formy współpracy bywają różne. O tym, jak narodowe ośrodki turystyczne na świecie współdziałają z biurami podróży opowie podczas IV Forum Promocji Turystycznej Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki.

To, jakie są zadania narodowych ośrodków turystycznych jest oczywiste, mniej klarowne jest jednak, jakimi sposobami mają one osiągać swoje cele. I w jakim stopniu powinny angażować w swoje działania podmioty z sektora prywatnego, w tym – biura podróży. Pomysły na współpracę z organizatorami turystyki i agentami turystycznymi bywają ograniczane przez kwestie formalne. Niektóre organizacje prowadzą więc swoje działania w ścisłej współpracy z touroperatorami, inne rzadko włączają ich w promocję turystyczną. O doświadczeniach we współdziałaniu z narodowymi ośrodkami ze świata opowie podczas IV Forum Promocji Turystycznej Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, prezes ECTAA i właściciel biuraa Holiday Tours.

Paweł Niewiadomski urodził się i mieszka w Łodzi, jednak wiele lat spędził za granicą. W latach 1974 – 1979 mieszkał w Egipcie, a od 1988 do 1991 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie był między innymi stypendystą na uniwersytecie w Reading. Ukończył turystykę w Głównej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Od 1992 roku prowadzi biuro podróży Holiday Tours w Łodzi. Jako touroperator zajmuje się turystyką biznesową, specjalizując się w organizowaniu wyjazdów do krajów dalekiej Azji. Od 2002 roku zasiada we władzach Polskiej Izby Turystyki, od 2012 roku pełni funkcję Prezesa PIT. Jest także prezesem międzynarodowej organizacji zrzeszającej europejskie organizacje biur podróży ECTAA (The European Travel Agents and Touroperators Associations).

Na IV Forum Promocji Turystycznej zapraszamy 24 października do Warszawy, do hotelu Polonia Palace. Wydarzenie to będzie jak zwykle poświęcone różnym aspektom promocji turystycznej. Partnerami forum są: Cypryjska Organizacja Turystyczna, Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji w Polsce, Urząd Miasta Wrocław, biuro Fly.pl, wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem Polskiej Izby Turystyki.

Zarejestruj się już dziś! Formularz rejestracji, informacje i program forum znajdziesz TUTAJ