CSR w turystyce

Celem konferencji „Jak prowadzić skuteczny CSR?” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe „2B” Turystyki Biznesowej Grupy Uczelni Vistula.
było zapoznanie studentów z projektami realizowanymi przez różne sektory związane z branżą turystyczną. Rok temu w tej samej uczelni odbyła się pierwsza edycja konferencji CSR „CSR w zarzadzaniu wydarzeniami – obowiązek czy luksus?”. Jej program był skierowany na poznanie istoty CSR, a także zagadnień związanych z ochroną środowiska i rozwiązań, w które inwestują przedsiębiorstwa z w ramach strategii odpowiedzialnego biznesu (patrz artykuł: SGTiR kształci w zakresie CSR w turystyce).
W tym roku jako priorytetowe zagadnienie studenci wybrali odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych. W tegorocznej edycji zaprezentowali swoje projekty CSR przedstawiciele branż: hotelarskiej, turystycznej, bankowej, farmaceutycznej oraz sektorów NGO i MŚP, m.in.: Warsaw Marriott Hotel, touroperator Chris- Turystyka i Rekreacja, Glaxo Smith Klein oraz Bank Zachodni WBK.

Bozhena Magurchak, koordynatorka konferencji ze Studenckiego Koła Naukowego Turystyki Biznesowej „2B” w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji, powiedziała: „Chcieliśmy pokazać na rzeczywistych przykładach, jak firmy mogą wspierać swoich pracowników i lokalne społeczności, jaką ofertę mogą skierować do studentów, w jaki sposób mogą się otworzyć na najbardziej potrzebujących. Projekt przyniesie korzyści studentom, którzy powiększyli swoją wiedzę z zakresu CSR bezpośrednio od praktyków zajmujących się odpowiedzialnym biznesem na co dzień, natomiast prelegenci mieli unikalną możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem z przyszłymi specjalistami w branży turystycznej.”

Ostatnim punktem programu Konferencji CSR było wręczenie 22 Certyfikatów Travelife dla Menedżerów Zrównoważonego Rozwoju, którzy wzięli udział w II edycji szkolenia zrealizowanego w ramach projektu CSR TOUR w SGTiR w Warszawie