Co decyduje o dobrej współpracy promocyjnej – przyjęty model czy czynnik ludzki? [PODCAST #28]

pojedynek ekspertów Marta Chełkowska Marek Migdal

Jeden z paneli IX Forum Promocji Turystycznej dotyczył dobrej współpracy, stanowiącej podstawę skutecznej promocji w turystyce. Sesję podsumował pojedynek ekspertów o tym co ma rzeczywisty wpływ na dobrą współpracę promocyjną. Drogą do osiągnięcia zamierzonego celu są ludzie na odpowiednich miejscach tacy, którzy rozumieją w jakich organizacjach funkcjonują i potrafią wykorzystać do ciągłego rozwoju odpowiednie narzędzia, aby móc spełniać marzenia ludzi o wyjazdach.

Współpraca w turystyce to temat dyżurny od samego początku transformacji systemowej w polskiej turystyce. Wiele o tym napisano, szczególnie w różnego rodzaju strategiach i planach, wiele się mówi na spotkaniach i deklaruje w oficjalnych wystąpieniach, ale niewiele się robi w tym zakresie. Do “pojedynku” stanęli: Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Marek Migdal, prezes Forum Turystyki Regionów.

Jednym z punktów wyjścia do rozmowy był napisany przez Marka Migdala “Poradnik” współpracy JST – NGO sektora turystyki. Jest to drugie, uzupełnione i zaktualizowane wydanie poradnika opisującego kompleksowo praktyczne zasady współpracy trójsektorowej ze szczególnym uwzględnieniem relacji urzędów miast i gmina a także urzędów marszałkowskich z organizacjami pozarządowym a w szczególności z ROT i LOT. Poradnik w kompleksowy sposób przedstawia różne formy współpracy, jak również szanse i zagrożenia z niej wynikające.

RSS https://feeds.acast.com/public/shows/6061d42357ed335bef3b2883

Spotify https://open.spotify.com/show/3kJhLEovsVHpwwrLJ6vG0v

Patreon: https://www.patreon.com/waszaturystyka

Google Podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzLzYwNjFkNDIzNTdlZDMzNWJlZjNiMjg4Mw

Apple Podcasts: https://apple.co/31LUJ5A

Stitcher: https://www.stitcher.com/show/waszaturystykapl-podcast