Chabówka – ostatni weekend tematyczny

archiwum PKP Cargo

Ostatni weekend tematyczny „Lata z parowozami” 15 sierpnia, poświęcony będzie zawodowi maszynisty. Mali miłośnicy parowozów będą mogli przejechać się pociągami retro (o 9.10 i o 14.00), uczestniczyć w konkursach i zabawach związanych z koleją czy zrobić sobie zdjęcie w stroju maszynisty. Trudno o lepszą okazję, żeby przyjrzeć się z bliska pracy na kolei.
Weekend „Poznaj zawód maszynisty” będzie poprzedzać XI edycję Parowozjady, która odbędzie się
w dniach 22-23 sierpnia w Chabówce. Parowozjada to największe w Polsce święto zabytkowych lokomotyw parowych z kraju i zagranicy. W tym roku Parowozjada zamknie cykl imprez w ramach przygotowywanego przez PKP CARGO „Lata z Parowozami”.
www.latozparowozami.pl