Branża turystyczna: zapaść się pogłębia

Sztab antykryzysowy
Logotypy członków sztabu antykryzysowego

Wiele turystycznych przedsiębiorstw w ostatnich dniach marca musiało zredukować liczebność swoich zespołów. Prawie wszystkie notują minimalne lub zerowe przychody – pisze w liście 30 przedstawicieli branżowego sztabu antykryzysowego.

W apelu skierowanym do minister Jadwigi Emilewicz oraz wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego, przedstawiciele różnych sektorów branży turystycznej skupienie w branżowym sztabie kryzysowym przedstawili sytuacje w branży oraz zaproponowali wspólne działania.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Rozwoju zmieniło formułę spotkań z reprezentantami branży turystycznej. Zamiast spotkań (telekonferencji) ze sztabem, organizuje telekonferencje z poszczególnymi sektorami turystyki. Zapowiedział także rozwiązanie wspólnego sztabu kryzysowego. Mimo to, sztab pisze do ministra, jakby wciąż działał.

Autorzy listu zaznaczają, że wszystkie branże, które reprezentują, jako pierwsze otrzymały cios gospodarczy (luty 2020 r.) i ze względu na specyfikę naszych usług, będą niestety ostatnim sektorem, który będzie miał jakiekolwiek szanse na realne “podniesienie się”.

Zwracają także uwagę, że ponieważ rozwiązania tzw. Tarczy antykryzysowej są niewystarczające, wiele branżowych przedsiębiorstw nie miało innego wyboru jak tylko w ostatnich dniach marca zredukować liczebność swoich zespołów czasem nawet o 70 proc. oraz obniżyć wynagrodzenie pozostałym pracownikom o nawet 50-60 proc.

Według nadawców listu upadek polskich firm otwiera nasz rynek na zagraniczną penetrację, szczególnie pod kątem podmiotów, które otrzymują np.: w Niemczech wysokie dotacje państwowe w sytuacji kryzysu (np. TUI – 1,8 mld EUR) i mogą z łatwością przejąć polskie przedsiębiorstwa, bazujące tylko na swoich źródła finansowania.

W liście czytamy o sytuacji

organizatorów I agentów turystycznych

– spadek przychodów o 95-98 proc.;
– spodziewany średni spadek zatrudnienia w agencji turystycznej z 2,6 etatu do poniżej 2 etatów do końca kwietnia;
– problemy z przedłużeniem gwarancji ze strony ubezpieczycieli.

hoteli i obiektów noclegowych

– sytuacja jest bliska agonalnej, szczególnie po decyzji o zamknięciu tego typu obiektów w dniu 31 / 03 / 2020 bez informacji dot. rekompensat z tego tytułu dla branży hotelarskiej;
– wypowiedzenia (stan na 31.03) w przedziale 30 – 40 proc. stanu zespołów (spodziewane pogłębienie do 50-70 proc. do końca kwietnia lub więcej);
– brak możliwości wstrzymania, rozłożenia na raty, odroczenia bez kar / odsetek opłat za media ze strony spółek skarbu państwa (głównie dot. prądu).

przewoźników autokarowych

– ten segment naszego przemysłu praktycznie przestał istnieć – do końca września nie posiada on w ogóle zleceń;
– wypowiedzenia (stan na 31.03) w przedziale 50-60 proc. stanu zespołów (spodziewane pogłębienie do 80 proc. do końca kwietnia)
– banki – całkowity brak możliwości otrzymania nowych kredytów obrotowych;

sektora MICE:

-ten segment zatrzymał się z dnia na dzień całkowicie – do końca września nie posiada on w ogóle zleceń;
– korporacje, instytucja publiczne, czyli najważniejsi klienci, już informują o przełożeniu zleceń nie na jesień 2020r., tylko na rok 2021. Ta tendencja szczególnie narasta w ciągu ostatnich 10 dni; Nie są prowadzone nowe postępowania przetargowe.
– wypowiedzenia (stan na 31.03) w przedziale 40-60 proc. stanu zespołów (spodziewamy się pogłębienia do 70-80 proc. do końca kwietnia) – tracimy również wiele niezmiernie kompetentnych, szkolonych latami, pracowników;

pilotów i przewodników:

– kilkanaście tysięcy osób pozostających aktualnie i przez najbliższe miesiące bez środków do życia;
– bardzo wysokie ryzyko zawieszenia przez nie działalności gospodarczej lub zgłoszenia się jako osoby bezrobotne;

organizatorzy targów:

– wszystkie targi do końca września zostały odwołane lub przełożone.
– od lutego branża straciła 100 proc. przychodów.
– branża targowa (ponad 500 firm mikro, małych, średnich oraz dużych) ponosi od lutego 150 mln zł strat miesięcznie.
– wypowiedzenia (stan na 31.03) w przedziale 40-60 proc. stanu załóg (spodziewane pogłębienie do 70-80 proc. do końca kwietnia) – w branży zatrudnionych jest ok 20 000 osób – 80 proc. to 16 000 osób, które zasilą rzesze bezrobotnych.

obiektów wielofunkcyjnych: (hal widowiskowych, koncertowych, obiektów konferencyjnych)

– utrata 100 proc. przychodów od połowy marca przy konieczności ponoszenia bardzo wysokich kosztów stałych (stałe opłaty za media, czynsze, utrzymanie techniczne, wynagrodzenia, podatki lokalne etc.);
– 80 proc. wydarzeń muzycznych, sportowych, rodzinnych, biznesowych do końca września zostało odwołanych, a dla przypomnienia okres wiosenny to najważniejszy okres dla tego typu obiektów;

rozrywki (koncertów, festiwali, widowisk)

– dramatyczny spadek sprzedaż biletów, również w przypadku imprez, które odbywają się za kilka miesięcy, a nawet w przyszłym roku (spadek rok do roku około 95 proc.);
– w przypadku wielu podmiotów (w tym miejsca odbywania się imprez) spadek przychodów do zera, przy bardzo wysokich kosztach stałych;
– wypowiedzenia (stan na 31.03) w przedziale 50 proc. stanu zespołów (spodziewane pogłębienie do 70-80 proc., do końca czerwca) – w przypadku niektórych największych światowych firm w segmencie rozrywka nastąpiły już zwolnienia na poziomie 95 proc.

organizatorów turystyki szkolnej:

– praktycznie nie istnieje na ten moment;
– wiosna, czyli najbardziej istotny czas w tym zakresie została całkowicie stracona;
– wypowiedzenia (stan na 31.03) w przedziale 50-70 proc. stanu zespołów (spodziewane pogłębienie do 80 proc. do końca maja, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie);

organizatorów turystyki przyjazdowej

– anulacja zleceń do końca czerwca w wysokości 100 proc., początek anulacji sezonu jesiennego;
– duże roszczenia kontrahentów w zakresie zwrotów zaliczek/wpłat dla polskich biur (żądania 100 proc.);
– wypowiedzenia (na dzień 31.03) na poziomie 20-40 proc. zatrudnionych z tyt. umowy o pracę i lawinowe zwolnienia osób świadczących usługi z tyt. umowy zlecenie / o dzieło, spodziewana kolejna fala redukcji na koniec kwietnia, w przypadku braku większego wsparcia MŚP.

branży upominków reklamowych:

– zamówienia na upominki reklamowe zostały wstrzymane, działy marketingów przestały realizować kampanie promocyjne. Wiele płatności za zrealizowane już zamówienia zostało wstrzymanych, co powoduje brak płynności i niewypłacalność.
– ponad 70 proc. przedsiębiorstw z branży odnotowało spadki w obrotach w marcu 2020r. w porównaniu z marcem 2019, z czego blisko 40 proc. przedsiębiorstw w przedziale 50-100 proc.

Jako uzupełnienie Tarczy antykryzysowej, branżowy sztab kryzysowy proponuje, m.in. pilne uruchomienie nowych linii kredytowych, abolicję ZUS dot. wszystkich przedsiębiorstw z naszej branży dotkniętych spadkiem obrotów, zniesienie podatku drogowego od autokarów, odrodzenia płatności bez kosztów dot. mediów ze strony spółek skarbu państwa.

Branżowy sztab kryzysowy chciałby także pilnego rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy lub innymi rozwiązaniami wychodzącymi naprzeciw punktom poruszonych powyżej, pilnego spotkania roboczego z Ministerstwem Rozwoju, kontynuacji i rozwoju projektu Gmina Przyjazna Turystyce, wspólnego działania z Ministerstwem Rozwoju dotyczącego Związku Banków Polskich oraz Spółek Skarbu Państwa.

Treść apelu TUTAJ