Biuro Tourasia zgłosiło niewypłacalność

Tourasia niewypłacalne
Logo Tourasia

We wtorek do urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego wpłynęła informacja o niewypłacalności biura podróży Tourasia. Żaden z klientów biura nie przebywa obecnie poza granicami kraju.

W piśmie, złożonym w UM, PIotr Chojnowski, prezes biura napisał m.in. „Oświadczam, że z powodu niewypłacalności ,Tourasia Polska S.A. nie jest w stanie wywiązać się z umów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zawartych z podróżnymi od dnia 01.04.2019 oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne…:

Gwarancja ubezpieczeniowa biura Tourasia opiewa na kwotę 607 800,00 zł. Urząd Marszałkowski rozpoczął procedurę jej uruchomienia – 45 klientów biura będzie mogło uzyskać zwroty  dokonanych wpłat na niezrealizowane przez biuro wyjazdy.

Piotr Chojnowski, w rozmowie z przedstawicielem portalu WaszaTurystyka.pl, powiedział: U nas już od połowy stycznia nie było sprzedaży, kierunki azjatyckie były nieruchome. Odkąd świat obiegły wiadomości o wirusie sprzedaliśmy jedną wycieczkę

Niestety, inwestor szwajcarski nie chciał nam pomóc. Z kolei o pomocy rządowej i banków – szkoda gadać. Banki chętniej się pozbyłyby się z list klientów przedstawicieli branży turystycznej niż dawały nowe kredyty.
Wczoraj zwolniłem dwóch pracowników, sam też nie zarabiam. Złożyło się tyle przeciwności losu, że nie było na czym budować planu działania ani nawet myśleć o budowaniu. Przedstawiliśmy radzie nadzorczej plan, w którym zeszliśmy z kosztów o 60 proc. Ale nawet to nie zyskało akceptacji.
Codziennie dostaje informacje z Azji o zamykanych obiektach, nieczynnych lotniskach. Nie ma perspektyw na to, żeby w bliskim czasie wróciła turystyka egzotyczna.”

Wszystkie osoby, które chcą otrzymać zwrot wpłat, powinny kontaktować się bezpośrednio z gwarantem, którym w tym przypadku jest Europȁische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce, przy ul. Chmielnej 101/102, 80-748 Gdańsk.