Biura podróży – Kanary drożeją

AG

Spośród dużych kierunków pozycję lidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu wśród ważnych dla polskich turystów kierunków umocniły Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny ukształtowały się na poziomie o 337 złotych wyższym od zeszłorocznego.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku.

Średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 7 i 13 sierpnia nie wykazała w ostatnim tygodniu marca żadnej zmiany. Większych korekt w tym zakresie można tradycyjnie oczekiwać wraz z rozpoczęciem kwietnia – przed rokiem ceny urosły wtedy o średnio 44 złote.
Największe zwyżki średnich cen imprez zanotowano na Wyspach Kanaryjskich, z których trzy (co zdarza się bardzo rzadko) zajęły całe podium dla najbardziej drożejących kierunków. Były to Fuerteventura, Gran Canaria i Lanzarote, a zwyżki cen wyniosły tam odpowiednio 93, 88 i 43 złote. Z kolei w najistotniejszych zniżkach średnich cen mocno zaznaczył swój udział Egipt, a czołowa trójka taniejących kierunków to Chalkidiki, Marsa Alam i Synaj, na których ceny spadły odpowiednio o 122, 77 i 63 złote.

Obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 188 złotych. Wyższe ceny wycieczek w obecnym sezonie mogą być po części skutkiem zdecydowanie silniejszego tegorocznego popytu i dobrych jego perspektyw w nadchodzących miesiącach. Wobec analogicznego okresu roku ubiegłego znacznej poprawie uległy nastroje konsumenckie, co wykazują praktycznie wszystkie badania, a z drugiej strony nieco osłabły obawy przed terroryzmem w rejonach turystycznych. Obie te kwestie wspierają zasadniczy czynnik bieżącego popytu w turystyce, którym są na razie silnie rosnące dochody realne gospodarstw domowych. Istotny wpływ na obecny wzrost cen imprez wywierają też wyższe o 17 procent niż przed rokiem ceny paliwa lotniczego (2,26 wobec 1,93 zł/litr), które odpowiadają za około 50 złotych, czyli ponad 1/4 wzrostu średnich cen wycieczek. Nieznaczny pozostaje natomiast wpływ siły złotego, gdyż jest ona generalnie na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego (nieco tańsze jest euro, a nieco droższy amerykański dolar).

Spośród dużych kierunków pozycję lidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu wśród ważnych dla polskich turystów kierunków umocniły Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny po 62-złotowym wzroście ukształtowały się na poziomie o 337 złotych wyższym od zeszłorocznego. Największy dodatni wpływ na tę zwyżkę kolejny już raz wywierał znaczący wzrost cen na Teneryfie – o 509 złotych, natomiast najłagodniejsze wzrosty cen rok do roku prezentowały Lanzarote i Fuerteventura – o 249 i 282 złotych.

Na pozycji wicelidera zwyżek średnich cen rok do roku nadal pozostawała Grecja z średnim wzrostem cen o 233 złote. Największe średnie zwyżki cen nadal notowały Rodos, Zakintos i Kos – o średnio 347, 284 i 273 złote, mniejsze były zwyżki na Krecie i Korfu – o 256 i 186 złotych, a niższe niż przed rokiem ceny prezentowało drogie wówczas Chalkidiki – o średnio 132 złote.

Pomimo drugiego kolejnego spadku bieżących cen, nadal trzecią pozycję na liście zwyżek zajmowała Bułgaria, której ceny kształtowały się na poziomie o 157 złotych wyższym niż w lecie 2016. W marcu dała się zauważyć nieco słabsza sprzedaż tego kierunku, co może mieć związek ze znacznym wzrostem popytu w tym samym okresie na wycieczki do Turcji, a zwłaszcza do Egiptu.

Na przedostatniej pozycji na liście zmian wśród najważniejszych kierunków ponownie znalazł się Egipt gdzie średnie ceny stały się niższe niż przed rokiem o 13 złotych. Nadal utrzymywały się zwyżki cen rok do roku na Synaju i w Marsa Alam – o 147 i 17 złotych, ale jednocześnie znaczące zniżki średnich cen odnotowała Hurghada – o 123 złote. Pomimo wyraźnie zwiększonego popytu tendencje cenowe wycieczek do Egiptu są korzystne dla turystów, a jedną z przyczyn mogą być słabnący dolar i postępujący wpływ bezprecedensowo głębokiej przeceny miejscowej waluty. Marże na tym kierunku są w tym sezonie stosunkowo wysokie i dają touroperatorom pole do zmian cen w zależności od poziomu bieżącego popytu.

Po serii czterech spadków bieżących cen (łącznie o 128 złotych, czyli 4,5 procent) ponownie na ostatniej pozycji na liście zmian cen znalazła się Turcja, która kolejny już zamieniła się miejscem z Egiptem. Średnie ceny były w niej niższe rok do roku o 18 złotych. Redukowanie cen wycieczek do Turcji jest pochodną generalnie słabego popytu (zwłaszcza ze strony turystów niemieckich, a ostatnio też holenderskich) z czego korzyści odnoszą polscy turyści rozumujący w większym stopniu kategoriami ekonomicznymi niż politycznymi. Niskie ceny w Turcji wspiera też nadal relatywnie słaba miejscowa waluta.

Z mniejszych kierunków nadal największe zwyżki cen rok do roku notowały Maroko, Majorka i Malta – średnio o 543, 304 i 250 złotych, a w znacznie mniejszym stopniu wzrosły ceny w Portugalii – o 137 złotych. W pobliżu średniego poziomu cen zeszłorocznych pozostawały Cypr (wzrost o 5 złotych) i Tunezja (spadek o 8 złotych).

Według Andrzeja Betleja z TravelData.pl, warte zaznaczenia jest, że:
w ostatnim tygodniu mieliśmy sytuację, w której ceny aż na trzech kierunkach (Turcja , Egipt i Tunezja) przebywały poniżej poziomu z ubiegłego sezonu. Ostatni raz sytuacja taka miała miejsce w ostatnim tygodniu października, a od tego czasu ceny rok do roku były niższe tylko na jednym kierunku i z reguły była nim Tunezja.

Porównania zmian cen u głównych organizatorów turystyki wskazują, że po ubiegłotygodniowej obniżce cen dokonanej przez Exim Tours oferta tego biura stała się (jako jedyna) tańsza rok do roku – o około 20 złotych. Należy jednak zaznaczyć, że zeszłoroczna baza odniesienia była w tym biurze stosunkowo wysoka i dlatego w syntetycznych porównaniach bieżących wypada ona w granicach szerokiej średniej. Wzrost średnich cen rok do roku niższy od przeciętnego (obecnie 188 złotych) prezentowały oferty biur Itaka i Coraltravel Wezyr, ze wzrostami zupełnie przypadkowo w tej samej wysokości, czyli 117 złotych. W pozostałych biurach zwyżki średnich cen przekraczały przeciętną i mieściły się w granicach 278 – 439 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (dołączyły Malta i Albania) oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję zdecydowanego lidera niezmiennie zajmuje biuro Itaka z bardzo wysoką liczbą 31 takich ofert i wyprzedza biura Coraltravel Wezyr (24 oferty) oraz Exim Tours i Rainbow (22 i 19 ofert). W ubiegłym sezonie o tej porze liderem również była Itaka, ale z dużo niższą liczbą 21 ofert, przed biurami Rainbow i Exim Tours – 19 i 18 ofert.
Spośród mniejszych organizatorów stosunkowo wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferują obecnie biura Net Holiday – 8 ofert oraz Best Reisen – 5 ofert.