Biura podroży – Egipt wciąż zwiększa udział w rynku

AG

Egipt zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia, jako kierunek bardzo wyraźnie „lastowy”.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny nie uległy zmianie.

Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:
Egipt: wzrost o 0,64 proc. Egipt zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia jako kierunek bardzo wyraźnie „lastowy”. W minionym tygodniu Egipt nadal zwiększał udziały rynkowe w większości miesięcy, a zwłaszcza w kwietniu, a nieznaczne straty odnotował w odległych: wrześniu i październiku. Coraz szybsze przyrosty udziałów mogą wynikać z energicznego nadrabiania relatywnie niskiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży, które wyraźnie przeważa nad efektem słabszego poziomu nastrojów w tzw. Polsce B. W następnych tygodniach dynamika wzrostu udziałów rynkowych powinna nadal pozostawać wysoka wobec wchodzenia w „zasięg” przedsprzedaży Egiptu kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Hiszpania: wzrost o 0,51 proc. Hiszpania zyskiwała udziały rynkowe po raz czwarty z rzędu, tym razem najszybciej w kwietniu, a traciła jedynie w czerwcu i październiku. Wyraźne w ostatnim czasie zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z przedłużająca się słabszą passą Turcji, Bułgarii i Grecji. W sytuacji nieco obniżonych nastrojów konsumenckich kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo zyskiwać udziały rynkowe do czasu ponownego ożywienia popytu Polsce B.

Turcja: wzrost o 0,02 proc. Kierunek zakończył lub przynajmniej przyhamował dość silny 14-tygodniowy trend spadkowy, który mógł mieć związek ze wcześniejszą stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen, rosnącym stopniem przebrania najatrakcyjniejszych ofert oraz z obniżeniem poziomu nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. W minionym tygodniu bezwzględne ceny Turcji spadły po raz pierwszy od 6 tygodni i możliwe, że Turcja wróci do trendu wzrostowego. Warunkiem jest, że ceny wycieczek do tego kraju zyskają bardziej atrakcyjne poziomy cenowe, co w znacznej mierze zależy od skali uzupełnienia programów czarterowych.

Tunezja: bez zmiany. Tunezja regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co może wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Wcześniejszy słabszy okres sprzedaży w okresie drugiej połowy listopada i pierwszej połowy grudnia mógł wynikać z przejściowo wyższych cen Tunezji wobec Egiptu i Bułgarii. W ostatnim tygodniu zyskiwała głównie w maju i w czerwcu i w obu tych miesiącach była już piątym kierunkiem przed Albanią i Egiptem. Ostatnie słabnięcie dynamiki przyrostu udziału w rynku może mieć związek z obserwowanymi zwyżkami cen na tym kierunku.

Albania: spadek o 0,19 proc. W okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek, średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży. Ostatnie przeceny wycieczek do Albanii nieco wyhamowują tempo spadku jej udziału w rynku i powinny wpłynąć na ponowne ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Bułgaria: spadek o 0,37 proc. W ostatnim tygodniu Bułgaria traciła udziały (już siódmy tydzień z rzędu) tym razem we wszystkich miesiącach z wyjątkiem maja i września. Przyczynami mogą być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B oraz znaczący stopień wcześniejszego zaspokojenia popytu przez najbardziej zapobiegliwych klientów. Kierunek powinien powrócić do lepszej passy wraz z przybliżeniem się do terminów wakacji.

Grecja: spadek o 0,54 proc. Długotrwała passa spadkowa Grecji trwająca od połowy stycznia spowodowana prawdopodobnie przez połączenie silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. W ostatnim czasie na dynamice sprzedaży dodatkowo zaciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały zwłaszcza w kwietniu i w maju. W tym pierwszym miesiącu spadła już pod względem udziałów na trzecią pozycję po Egipcie i Hiszpanii. Po niedawnych zniżkach cen wycieczek do Grecji, a także po majówce sprzedaż tego kierunku powinna ulec poprawie.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększa udział w rynku lata 2018. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia wzrósł on już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,76 procent (przed tygodniem 2,64 procent).

 W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 1 złoty. Znaczące zniżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Wyspach Kanaryjskich, w tym największe na Lanzarote i Teneryfie – o 187 i 63 złote, a także na greckiej wyspie Zakintos – o 44 złote. Największe zwyżki średnich cen odnotowano na Malcie – o 186 złotych oraz na Chalkidiki i w Tunezji Kontynentalnej – o 71 i 18 złotych.

Średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 47 złotych. Przed rokiem, czyli w ostatnim tygodniu marca 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku była o 188 złotych wyższa. 

Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie sporo wyższa niż przed rokiem (2,52 wobec 2,26 zł/litr, czyli o 11,5 procent), ale nadal większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio prawie 4 procent. W rezultacie nadal mamy wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek, choć już tylko w przybliżeniu o 30-40 złotych (poprzednio było to około 50-60 złotych, a wcześniej około 85-95, 90-95, 105-115, 110-115 i 120-125 złotych).

Z mniejszych kierunków nadal dość istotnie wyższe ceny rok do roku notowano na Malcie, Cyprze i Majorce – o średnio 153, 103 i 40 złotych, natomiast na pozostałych kierunkach średnie ceny były niższe niż przed rokiem. W największym stopniu dotyczyło to Albanii i Tunezji Kontynentalnej gdzie średnie ceny spadły o 254 i 216 złotych , a w nieco mniejszym Maroka i Portugalii, w których średnie zniżki wyniosły 127 i 137 złotych.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największy spadek średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland, Ecco Holiday i 7islands – o około 140, 135 i 125 złotych, a w nieco mniejszej skali zniżek w biurach Grecos Holiday, Prima Holiday oraz Itaka – o około 70, 60 i 50 złotych. W nieco mniejszym stopniu od średniej rynkowej spadły ceny w biurze Exim Tours i Net Holiday – o około 20 i 10 złotych. Oferty pozostałych biur stały się droższe niż przed rokiem w granicach od 20 do 123 złotych. W ujęciu dwuletnim średnie ceny spadły jedynie w biurze Exim Tours – o około 40 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to po niedawnej obniżce części cen pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (33 oferty) wyprzedzając biura Exim Tours (25 ofert) oraz TUI Poland (18 ofert). Po niedawnych korektach cen w Itace ma ona obecnie- razem z biurem Exim Tours – najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*), jak też nadal zachowuje zdecydowane samodzielne przodownictwo w ofercie premium (5*).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr – 7 ofert, na kierunkach greckich Itaka (13 ofert) oraz Grecos Holiday i Exim Tours (5 i 4 ofert), na kierunkach kanaryjskich Itaka i TUI Poland (8 i 6 ofert), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr – po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji nadal najwięcej atrakcyjnych ofert ma biuro Exim Tours – 5 ofert.