Bezpieczeństwo ruchu lotniczego jest priorytetem

fot. archiwum PPL

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zacieśniają współpracę w zakresie zapewniania najwyższego poziomu ochrony w transporcie lotniczym.

W dniach 16–17 września w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport odbyła się konferencja, podczas której uczestnicy omówili zagadnienia dotyczące kwestii bezpieczeństwa lotnictwa oraz pochylili się nad podejmowanymi inicjatywami związanymi z zarządzaniem bezpieczeństwem. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na to, że prawidłowa praca portu lotniczego wymaga współdziałania wszystkich komórek odpowiedzialnych za zapewnienie właściwego poziomu ochrony.

Stanisław Wojtera, prezes PPL, powiedział: „Sytuacja na świecie dynamicznie się zmienia, dlatego należy nieustannie podnosić standardy i przyglądać się wszystkim niepokojącym sytuacjom, które mogą zagrozić naruszeniem porządku.”

Grzegorz Grzegorski, dyrektor Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, dodał: „Firmy i instytucje takie jak PPL, ABW i RCB powinny wychodzić naprzeciw potrzebom i wyzwaniom współczesnego lotnictwa i wspólnie monitorować poziom bezpieczeństwa, ponieważ jest ono priorytetem podczas wykonywania operacji lotniczych.”.

Pułkownik Konrad Korpowski, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, podkreślił: „W obecnych czasach informacje przekazywane są błyskawicznie, dlatego trzeba równie szybko na nie reagować. Tylko dzięki ścisłej współpracy jesteśmy w stanie to osiągnąć.”

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. Poza organizatorami były to m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Państwowa Straż Pożarna, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Straż Graniczna i Wojska Obrony Terytorialnej.

Wszyscy uczestnicy konferencji byli zainteresowani zacieśnianiem dalszej współpracy oraz wyrazili przekonanie, że tego typu spotkania, podczas których możliwa jest wymiana doświadczeń i poglądów, zwiększają skuteczność systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu lotniczego.