Będą niższe raty kredytów – RPP obniżyła stopy procentowe

RPP obniżyła stopy procentowe
Logo NBP

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na dzisiejszym posiedzeniu  o obniżeniu głównej stawki z 1,5 proc. do 1 proc. To dobra wiadomość oznaczająca, że odsetki od kredytów zmaleją wkrótce o około pół punktu procentowego.

W komunikacie na stronie Narodowego Banku Polskiego czytamy:

W dniu 17 marca 2020 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

stopa referencyjna 1,00% w skali rocznej;
stopa lombardowa 1,50% w skali rocznej;
stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej;
stopa dyskontowa weksli 1,10% w skali rocznej.

W ocenie Rady, wszystkie powyższe działania będą ograniczać negatywne konsekwencje gospodarcze rozprzestrzeniania się koronawirusa, a w dalszej perspektywie będą sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej oraz umożliwią
kształtowanie się inflacji na poziomie celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.